Konsultavtal Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Konsultavtal

Senast ändrat Senast ändrat 2024-02-06
Format FormatWord och PDF
Storlek Storlek3 till 4 sidor
4,7 - 5 röster
Fyll i mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2024-02-06

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 3 till 4 sidor

Betyg: 4,7 - 5 röster

Fyll i mallen

Ett konsultavtal ska upprättas då en privatperson eller ett företag åtar sig att utföra uppdrag åt annan mot betalning. Uppdraget kan variera i längd, det kan t.ex. upprättas för en specifik tjänst eller för ett längre projekt.


Vad är det för något?

Av ett konsultavtal framgår villkoren för försäljning av antingen tjänster eller uppdrag. Syftet med att upprätta denna typ av avtal är att fastställa och definiera uppdragets omfattning. Ett konsultavtal ska inte förväxlas med ett anställningsavtal, även om det arbete som utförs av en konsult likväl skulle kunna utföras av en anställningstagare. Att arbeta som konsult innebär ett betydligt sämre skydd än vad en anställning innebär då den skyddslagstiftning som finns i bl.a. lag (1982:80) om anställningsskydd inte är tillämplig.


Hur fungerar det?

Ett konsultavtal upprättas mellan en konsult, d.v.s. den privatperson eller det företag som ska genomföra uppdraget, och uppdragstagaren, d.v.s. den som köper en tjänst. Av avtalet ska samtliga villkor som är gällande framgå. Det ska bl.a. framgå vilka parterna är, en beskrivning av det uppdrag som ska genomföras, den ersättning som ska utgå och vad som händer vid avtalsbrott.

När avtalet är upprättat ska det signeras av båda parter och var part bör därefter behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Det finns ingen speciallag som reglerar konsultavtal utan det är det allmänna reglerna i avtalslagen som blir tillämpliga.

Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

Arbetsmiljölag (1977:1160)


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen