Aanbevelingsbrief Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Aanbevelingsbrief

Laatste revisie Laatste revisie 02-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 02-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4 - 1 stem

Het model invullen

Met deze template kunt u een aanbevelingsbrief schrijven voor een student, werknemer, stagiair of onderneming. In de brief kunnen de vaardigheden en kwaliteiten van de aanbevolen persoon of entiteit benadrukt worden.

Het maakt het mogelijk om de kandidaat aan te bevelen voor een opleiding, een stage of een baan, maar het document kan dus ook dienen om een onderneming te helpen bij de zoektocht naar nieuwe klanten.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Er is geen vastgelegd format voor een aanbevelingsbrief. Wel moet bepaalde informatie worden verstrekt:

  • De naam en contactgegevens van de persoon die de aanbeveling doet;
  • De aard en de inhoud van de relatie tussen de persoon of entiteit die de aanbeveling doet en de persoon of entiteit die aanbevolen wordt;
  • Informatie over hun samenwerking;
  • De kwaliteiten van de aanbevolen persoon of entiteit die het verdienen om in de aanbevelingsbrief te worden belicht.

Een aanbevelingsbrief waarin persoonlijke aspecten staan over de samenwerking met de persoon of entiteit, kan voor die laatste weliswaar meer impact hebben in zijn zoektocht naar een nieuwe betrekking of naar nieuwe klanten.

Zodra de aanbevelingsbrief is opgesteld en ondertekend door de aanbevelende persoon of entiteit, kan deze (per post of e-mail) naar de ontvanger worden gestuurd, of worden bewaard door de betrokken persoon of entiteit voor later gebruik als de ontvanger nog niet is vastgesteld.


TOEPASSELIJK RECHT

In België zijn aanbevelingsbrieven niet onderworpen aan bijzondere regels. De opstellers zullen er echter op toezien dat zij te goeder trouw handelen en dat de verstrekte informatie correct is.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen