Naar boven
Aanbevelingsbrief Het model invullen

Aanbevelingsbrief

Laatste revisie
Laatste revisie 05-01-2020
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 05-01-2020

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Aanbevelingsbrief

Met deze template kunt u een aanbevelingsbrief schrijven voor een student, werknemer, stagiair of onderneming. Het benadrukt de vaardigheden en kwaliteiten van de aanbevolen persoon of entiteit.

Het maakt het mogelijk om de kandidaat aan te bevelen voor een opleiding, een stage of een baan, alsook een onderneming om hen te helpen bij hun prospectie.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Er is geen vast format voor een aanbevelingsbrief.

Er moet echter wel bepaalde informatie worden verstrekt:

  • De naam en contactgegevens van de persoon die de aanbeveling doet;
  • De aard en de inhoud van de relatie tussen de persoon of entiteit die de aanbeveling doet en de persoon of entiteit die de aanbevolen wordt;
  • Informatie over hun samenwerking;
  • De kwaliteiten van de aanbevolen persoon of entiteit die het verdienen om in de aanbevelingsbrief te worden belicht.

Tot slot zal een aanbevelingsbrief met persoonlijke elementen altijd meer impact hebben en dus meer kans van slagen hebben.

Zodra de aanbevelingsbrief is opgesteld en ondertekend door de aanbevelende persoon of entiteit, kan deze (per post of e-mail) naar de ontvanger worden gestuurd, of worden bewaard door de geregistreerde persoon of entiteit voor later gebruik als de ontvanger nog niet is vastgesteld.


TOEPASSELIJK RECHT

In België zijn aanbevelingsbrieven niet onderworpen aan bijzondere regels. De opstellers zullen er echter op toezien dat zij te goeder trouw handelen en dat de verstrekte informatie juist is.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen