Naar boven
Waarschuwingsbrief aan een werknemer Het model invullen

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Laatste revisie
Laatste revisie 05-07-2019
Formaten
Formaten Word en PDF
Grootte
Grootte 1 pagina
Het model invullen

Het model

Laatste revisie: 05-07-2019

Grootte: 1 pagina

Beschikbare formaten: Word en PDF

Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Dit document wordt gebruikt om een waarschuwing te schrijven aan een werknemer, of het nu gaat om een arbeider of een bediende. Een waarschuwing, ook wel berisping, berisping of oproep tot de orde genoemd, is een disciplinaire sanctie voor wangedrag van een werknemer, de laagste in het scala van wettelijk toegestane sancties.

Opdat een werkgever een disciplinaire sanctie kan uitvaardigen, moet deze in het arbeidsreglement worden opgenomen. Dit vereist dat het specifieke gedrag van de werknemer wordt bestraft en dat een specifieke sanctie voor het gedrag wordt aangegeven.

Tot slot, laten we het verschil opmerken tussen een disciplinaire sanctie, die een straf is voor ongepast gedrag van de werknemer, en de aansprakelijkheid, die bestaat voor de vergoeding van schade veroorzaakt door de werknemer.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Zodra de werknemer ongepast gedrag heeft vertoond waarvoor in het arbeidsreglement een disciplinaire sanctie is voorzien en de werkgever dit gedrag wil bestraffen, moet hij dit op de eerste werkdag na de vaststelling van het gedrag melden, anders is de sanctie niet geldig. Indien het niet uitmaakt hoe de brief aan de werknemer wordt verzonden, is het belangrijk om een bewijs (door middel van een ontvangstbevestiging) te verkrijgen dat de werknemer de waarschuwing binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.

De persoon die sanctie oplegt, moet ook in het arbeidsreglement worden vermeld. Vaak is het de bedrijfsleider of een afgevaardigde.

Geconfronteerd met de waarschuwing heeft de werknemer twee rechten:

  • Het recht om gehoord te worden en een standpunt naar voren te brengen;
  • Het recht om in beroep te gaan, hetzij intern, hetzij bij de Arbeidsrechtbank.

Ten slotte moet de sanctie in het persoonlijk dossier van de werknemer worden opgenomen vóór de betaling van zijn volgende bezoldiging.


TOEPASSELIJK RECHT


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen