Waarschuwingsbrief aan een werknemer Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Waarschuwingsbrief aan een werknemer

Laatste revisie Laatste revisie 14-03-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-03-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document wordt gebruikt om een waarschuwing te schrijven aan een werknemer. Een waarschuwing, ook wel berisping, berisping of oproep tot de orde genoemd, is een disciplinaire sanctie voor wangedrag van een werknemer, de laagste in het scala van wettelijk toegestane sancties.

Opdat een werkgever een disciplinaire sanctie kan uitvaardigen, moet deze in het arbeidsreglement worden opgenomen. Dit vereist dat het specifieke gedrag van de werknemer wordt bestraft en dat een specifieke sanctie voor het gedrag wordt aangegeven.

Tot slot is er een verschil tussen een disciplinaire sanctie, die een straf is voor ongepast gedrag van de werknemer, en de aansprakelijkheid, die bestaat indien er schade is veroorzaakt door de werknemer.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

Zodra de werknemer ongepast gedrag heeft vertoond waarvoor in het arbeidsreglement een disciplinaire sanctie is voorzien en de werkgever dit gedrag wil bestraffen, moet hij dit op de eerste werkdag na de vaststelling van het gedrag melden, anders is de sanctie niet geldig. Indien het niet uitmaakt hoe de brief aan de werknemer wordt verzonden, is het belangrijk om een bewijs (door middel van een ontvangstbevestiging) te verkrijgen dat de werknemer de waarschuwing binnen de gestelde termijn heeft ontvangen.

De persoon die sanctie oplegt, moet ook in het arbeidsreglement worden vermeld. Vaak is het de bedrijfsleider of een afgevaardigde.

Een werknemer die een waarschuwing krijgt heeft recht om:

  • gehoord te worden en een standpunt naar voren te brengen;
  • in beroep te gaan, hetzij intern, hetzij bij de Arbeidsrechtbank.

Ten slotte moet de sanctie in het persoonlijk dossier van de werknemer worden opgenomen vóór de betaling van zijn volgende loon.


TOEPASSELIJK RECHT

Wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, 6 en 6/1.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen