Motivering van het ontslag door de werkgever Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Motivering van het ontslag door de werkgever

Laatste revisie Laatste revisie 15-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Dit document kan door een werkgever gebruikt om het ontslag van een werknemer te motiveren nadat de werknemer hem een verzoek heeft gericht om de concrete redenen van het ontslag te kennen.


i. Recht van de werknemer en mogelijke sanctie voor de werkgever

Het recht van de werknemer om deze redenen te kennen ligt vervat in de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109. De cao is evenwel enkel van toepassing in de privésector.

De werkgever heeft dus geen actieve verplichting om het ontslag uit eigen beweging te motiveren. Eens de werkgever echter een verzoek ontvangt van de werknemer om het ontslag te motiveren, is de werkgever wel verplicht dat te gaan doen. Deze verplichting geldt niet indien het ontslag binnen de eerste zes maanden van de tewerkstelling valt.

De werkgever is verplicht te antwoorden op zo'n verzoek. Bij het uitblijven van een antwoord of een laattijdig antwoord, dan heeft de werknemer recht op een vergoeding ten belope van twee weken loon.


ii. Bescherming tegen een kennelijk onredelijk ontslag

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 beschermt een werknemer bovendien tegen een kennelijk onredelijk ontslag door de werkgever. Een 'kennelijk onredelijk ontslag' wordt gedefinieerd als "een ontslag van een werknemer die is aangeworven voor onbepaalde tijd, dat gebaseerd is op redenen die geen verband houden met de geschiktheid, of het gedrag van de werknemer, of die niet berusten op de noodwendigheden inzake de werking van de onderneming, de instelling of de dienst en waartoe nooit beslist zou zijn door een normale en redelijke werkgever." Die bescherming houdt in dat een rechter de werknemer een vergoeding van 3 tot 17 weken loon kan toekennen in geval van een kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer moet het onredelijk karakter van het ontslag bewijzen, behalve indien de werkgever het verzoek van de werknemer om de redenen van het ontslag te kennen niet beantwoordt. In dat geval moet de werkgever dus bewijzen dat het ontslag niet kennelijk onredelijk is.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De motivering van het ontslag dient aan de werknemer verstuurd te worden middels een aangetekend schrijven. De brief dient verstuurd te worden binnen de twee maanden na de kennisgeving van het verzoek van de werknemer om de redenen van het ontslag te kennen. De kennisgeving van het verzoek wordt geacht plaats te vinden op de derde werkdag na de verzending van het verzoek door de werknemer.

Het antwoord moet daarenboven gedetailleerd en omstandig genoeg zijn opdat de werknemer de concrete redenen van het ontslag kan begrijpen.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014 bepaalt de regels betreffende de motivering van het ontslag.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen