Belofte tot aanwerving Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afprinten

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afprinten

Belofte tot aanwerving

Laatste revisie Laatste revisie 15-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 2 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 15-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 2 stemmen

Het model invullen

Deze belofte tot aanwerving is een engagement van een werkgever om een arbeidsovereenkomst te sluiten met een werknemer die hij wenst aan te werven.

Een persoon die werd geselecteerd voor een bepaalde positie na het doorlopen van een aanwervingsprocedure zal bijvoorbeeld dergelijke belofte tot aanwerving willen ontvangen alvorens zijn of haar huidige arbeidsovereenkomst of tewerkstelling te beëindigen. Ook een werkgever wil vaak zeker zijn over het engagement van de werknemer om een arbeidsovereenkomst te sluiten. Deze brief is er dan op gericht om de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de toekomstige werknemer te ontvangen.

Het document omvat reeds de essentiële voorwaarden en krachtlijnen van een arbeidsovereenkomst (zoals de functie en het loon). Dit moet het de betrokkene mogelijk maken het voorstel te aanvaarden of te weigeren. Bijkomende modaliteiten kunnen ook reeds worden vermeld.

De werkgever dient een deadline te vermelden voor het al dan niet aanvaarden van het voorstel. Eenmaal deze datum is overschreden, is de belofte niet meer geldig en is de werkgever niet meer gebonden door de belofte.


HOE DIT DOCUMENT TE GEBRUIKEN

De belofte kan per email of per aangetekend schrijven worden verstuurd aan de betrokkene. De brief kan evenwel ook persoonlijk worden overhandigd aan de betrokkene mits ondertekening voor ontvangst. De werkgever kan een kopie van de te versturen brief bijhouden.

Eenmaal de betrokkene het voorstel binnen de vermelde deadline heeft aanvaard, komt reeds een arbeidsovereenkomst tot stand. Het intrekken van de belofte voor deze deadline of het niet respecteren van de aanvaarding van de werknemer door de werkgever kan resulteren in een eenzijdige verbreking van de arbeidsovereenkomst. In dat geval riskeert de werkgever een opzeggingsvergoeding en/of schadevergoeding te betalen, ook al heeft de betrokken werknemer nog geen werk verricht.

De belofte kan evenwel afhankelijk worden gesteld van bepaalde bijkomende voorwaarden die uitdrukkelijk in het schrijven moeten worden vermeld.

Hoewel de aanvaarding van het voorstel het sluiten van een arbeidsovereenkomst impliceert (in elk geval wanneer het een voltijdse tewerkstelling van onbepaalde duur betreft), worden de modaliteiten beter nog steeds geformaliseerd in een arbeidsovereenkomst. In bepaalde gevallen (bvb. tewerkstelling van bepaalde duur, deeltijdse tewerkstelling) is een schriftelijke arbeidsovereenkomst trouwens verplicht.


TOEPASSELIJKE WETGEVING

De belofte tot aanwerving is niet wettelijk geregeld.

De werkelijke totstandkoming en de geldigheids- en vormvereisten van een arbeidsovereenkomst zijn evenwel geregeld in de arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978. Voorts zijn onder meer de regels in verband met arbeidsduur vastgelegd in de arbeidswet van 16 maart 1971.


HET MODEL BEWERKEN

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen