Powrót do góry
Oświadczenie o nabyciu udziałów w sp. z o.o. w ramach pierwszeństwa Wypełnij wzór

Oświadczenie o nabyciu udziałów w sp. z o.o. w ramach pierwszeństwa

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 24.07.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 24.07.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o nabyciu udziałów w sp. z o.o. w ramach pierwszeństwa

Oświadczenie dotyczące pierwszeństwa nabycia udziałów w sp. z o.o. to dokument, który każdy wspólnik spółki z o.o. powinien dostarczyć spółce, jeśli jeden ze wspólników chce sprzedać swoje udziały, a umowa spółki przewiduje zasadę pierwszeństwa nabycia udziałów przez wspólników.

Wspólnicy muszą zadeklarować na piśmie, czy są zainteresowani odkupieniem udziałów od wspólnika, sprzedającego udziały w spółce. Takie pisemne oświadczenie oznacza wywiązanie się z obowiązku zaproponowania sprzedawanych udziałów w ramach zasady pierwszeństwa, który to obowiązek spoczywa na wspólniku sprzedającym udziały (gdy umowa spółki taki obowiązek nakłada).

Prawo pierwszeństwa to konieczność uzyskania zgody wszystkich pozostałych wspólników na zbycie udziału, który dopiero jest planowany (czas przyszły niedokonany). Ma ono zastosowanie do takich transakcji, jak np. sprzedaż udziałów, darowiznę udziałów, umowę przedwstępną, w tym również umowę przedwstępną sprzedaży.


Jak korzystać z dokumentu?

Procedura realizacji prawa pierwszeństwa powinna być określona w umowie sp. z o.o.

Pierwszeństwo nabycia udziałów polega na tym, że gdy jeden wspólnik decyduje się sprzedać swoje udziały, przed zaproponowaniem ich osobom trzecim, powinien w pierwszej kolejności zaproponować ich zakup pozostałym wspólnikom poprzez zawiadomienie zarządu spółki.

Wszyscy pozostali wspólnicy powinni złożyć, w formie pisemnej, oświadczenie, jeśli nie chcą skorzystać ze swojego prawa pierwszeństwa. Dopiero w razie braku chęci ich zakupu przez pozostałych wspólników, wspólnik będzie mógł proponować sprzedaż swoich udziałów osobom trzecim.

Niniejszy dokument należy więc wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie procedować według zasad określonych w umowie spółki z o.o.

Podstawa prawna:

Prawo pierwszeństwa w przypadku sprzedaży udziałów nie jest unormowane w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Wynika więc z zasady swobody kontraktowej stron, przewidzianej w art. 353[1] Kodeksu Cywilnego. Aby można było zastrzec jego obowiązywanie, należy przewidzieć odpowiednią klauzulę w umowie spółki z o o.

Prawo pierwszeństwa w Kodeksie Spółek Handlowych zostało jedynie unormowane w sytuacji podwyższania kapitału zakładowego (art. 258 KSH).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór