Zawiadomienie o kupnie udziałów w sp. z o.o. Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawiadomienie o kupnie udziałów w sp. z o.o.

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 06.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 06.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Zawiadomienie o kupnie udziałów w sp. z o.o. to dokument, który nabywca lub sprzedawca udziałów adresuje do zarządu spółki, w celu powiadomienia o zmianie właściciela udziałów. Zarząd, w wyniku otrzymanego zawiadomienia, dokonuje aktualizacji ksiąg udziałów oraz składa wniosek do KRS o zmianę danych wspólników.

Obowiązek poinformowania spółki o zmianie właściciela udziałów spoczywa, zgodnie z art. 187 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na „zainteresowanych", a zatem na obu stronach transakcji: sprzedawcy udziałów oraz nabywcy udziałów. W myśl powołanego artykułu, przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału jest skuteczne, wobec spółki, od chwili, gdy spółka otrzyma, od jednego z zainteresowanych, zawiadomienie o tym, wraz z dowodem dokonania czynności (np. odpis umowy sprzedaży). Nierzadko to nabywca udziałów zgłasza fakt zakupu udziałów zarządowi spółki, gdyż to jemu zwykle zależy bardziej, aby spółka została jak najszybciej poinformowana i aby umowa sprzedaży udziałów wywołała, jak najszybciej, oczekiwany skutek.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić, wydrukować i podpisać. Do dokumentu załącza się umowę sprzedaży udziałów. Tak sporządzone zawiadomienie, z załącznikiem, należy wysłać lub przekazać osobiście zarządowi spółki. W przypadku wysyłki, najlepiej dokonać ją listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru - data odbioru stanowi datę zawiadomienia zarządu o dokonaniu sprzedaży udziałów.

Wspólnik powinien złożyć deklarację PCC-3 do Urzędu Skarbowego i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych. Stawka PCC wynosi 1 %. Wspólnik ma na to 14 dni, od dnia podpisania umowy sprzedaży udziałów.

W wyniku otrzymanego zawiadomienia, zarząd spółki dokona aktualizacji księgi udziałów. Jeśli księga udziałów nie jest w spółce prowadzona, w momencie zakupu udziałów, zarząd powinien taką księgę założyć. Zarząd powinien podpisać listę wspólników. Następnie, zarząd powinien złożyć wniosek do KRS o wpis zmian danych wspólników. Zarząd spółki ma 7 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, na dokonanie zgłoszenia nabycia udziałów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


Podstawa prawna:

Obowiązek zawiadomienia zarządu spółki o nabyciu udziałów w spółce wynika z art. 187 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór