Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów w sp. z o.o. Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów w sp. z o.o.

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 06.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,8 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 06.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,8 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Zawiadomienie o zamiarze zbycia udziałów w spółce z o.o. to dokument, który wspólnik, sprzedający swoje udziały, przekazuje zarządowi spółki, w celu uzyskania zgody na sprzedaż udziałów oraz uzyskanie oświadczeń od wspólników o skorzystaniu (lub nie) z pierwszeństwa zakupu jego udziałów (jeśli pierwszeństwo jest przewidziane w umowie spółki z o.o.).

Czy wiesz, że...

Wspólnik może swobodnie dokonywać transakcji sprzedażowych swoich udziałów w spółce z o.o., jeśli umowa spółki z o.o. nie stanowi inaczej. Umowa ta może uzależniać sprzedaż udziałów, od uzyskania zgody spółki (art. 182 par. 1 KSH). Wówczas to do zarządu spółki należy decyzja, czy wspólnik będzie mógł dokonać sprzedaży udziałów.


Pierwszeństwo nabycia udziałów

Umowa spółki z o.o. może przewidywać, że pozostali wspólnicy dysponują pierwszeństwem nabycia udziałów od innego wspólnika. Z tego powodu, w razie sprzedaży udziałów przez jednego wspólnika, wszyscy pozostali wspólnicy muszą złożyć oświadczenie na piśmie, czy chcą skorzystać z pierwszeństwa czy nie.

Czy wiesz, że...

Pierwszeństwo nabycia udziałów polega na tym, że gdy jeden wspólnik decyduje się sprzedać swoje udziały, przed zaproponowaniem sprzedaży osobom trzecim, powinien, w pierwszej kolejności zaproponować ich zakup pozostałym wspólnikom, zawiadamiając zarząd spółki o chęci sprzedaży swoich udziałów.


Jak korzystać z dokumentu?

Niniejszy dokument należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie przekazać spółce osobiście, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru), według zasad ustalonych przez spółkę w umowie.

Zawiadomienie uważa się za skuteczne wówczas, gdy doszło do spółki w ten sposób, że mogła się zapoznać z jego treścią (art. 61 KC). Prawo nie wymaga szczególnej formy zawiadomienia. Zarząd spółki, po uzyskaniu zawiadomienia, może udzielić zgody na sprzedaż (w formie pisemnej), chyba że umowa spółki z o.o. stanowi inaczej.


Podstawa prawna:

Konieczność wyrażenia zgody przez spółkę na sprzedaż udziałów przez wspólnika wynika z art. 182 par. 1 Kodeksu Spółek Handlowych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór