Brief verzoek tot eindafrekening Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief verzoek tot eindafrekening

Laatste revisie Laatste revisie 05-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 05-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief verzoek tot eindafrekening kan door de werknemer worden gebruikt om de werkgever te verzoeken tot het betalen en specificeren van de eindafrekening.

Indien de werknemer verzoekt tot loonbetaling gedurende de arbeidsovereenkomst kan de Brief loonvordering gebruikt worden.

De eindafrekening is de laatste financiële afrekening tussen de werknemer en de werkgever nadat de arbeidsovereenkomst tussen hen is beëindigd. De werkgever betaalt alle verschuldigde bedragen aan de werknemer, verminderd met eventuele bedragen die de werknemer nog verschuldigd is aan de werkgever. Onder ander het volgende kan in een eindafrekening opgenomen worden:

  • Het laatste salaris;
  • Niet-opgenomen vakantiedagen;
  • Vakantietoeslag;
  • Transitievergoeding;
  • Onkostenvergoedingen;
  • Eindejaarsuitkering/13e maand/bonus;
  • Schulden die de werknemer nog heeft bij de werkgever.

Er is geen wettelijke termijn gesteld voor het geven van de eindafrekening, maar vaak wordt deze tegelijk gegeven met de laatste loonbetaling. In de arbeidsovereenkomst of cao kan ook een andere termijn vastgelegd zijn voor de eindafrekening.


Wettelijke verhoging en wettelijke rente

De werkgever moet in alle gevallen van beëindiging van een arbeidsovereenkomst een eindafrekening geven aan de werknemer, ook indien hij op staande voet is ontslagen. Ook dient in alle gevallen het loon van de laatste werkmaand betaald te worden.

Indien de loonbetaling meer dan drie werkdagen uitblijft na de uiterste datum waarop de werkgever het loon zou moeten betalen, kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever betaalt vanaf de vierde dag dat hij het loon te laat betaalt. Dit bedraagt van dag vier tot en met dag acht 5% van het verschuldigde bedrag, en de hierop volgende dagen 1% van het verschuldigde bedrag. De totale wettelijke verhoging kan maximaal oplopen tot de helft van het verschuldigde bedrag. De rechter kan de wettelijke verhoging matigen als hij oordeelt dat deze onredelijk is in de betreffende situatie.

De wettelijke rente dient als vergoeding voor de werknemer voor de financiële schade die hij oploopt door het te laat ontvangen van zijn loon. De rente wordt berekend over het verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke verhoging.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de gegevens van de werknemer en de werkgever, de datum van uitdiensttreding en eventueel welke bedragen de werkgever de werknemer nog verschuldigd is. De werknemer geeft de werkgever een termijn voor het betalen van de eindafrekening en het geven van een specificatie van de eindafrekening.

De brief dient te worden ondertekend door de werknemer, en verstuurd aan de werkgever, waarbij een ontvangstbewijs nuttig is voor het aanhouden van de termijn.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen