Brief verzoek tot wijziging arbeidsplaats Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief verzoek tot wijziging arbeidsplaats

Laatste revisie Laatste revisie 04-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 04-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Een Brief verzoek tot wijziging arbeidsplaats kan gebruikt worden om de werkgever te verzoeken tot wijziging van de arbeidsplaats van de werknemer.

Ingeval de werknemer langer dan 26 weken in dienst is bij de werkgever, de aanpassing binnen de eigen functie van de werknemer valt, en de werknemer 12 maanden voorgaand aan het verzoek niet een soortgelijk verzoek heeft ingediend, heeft de werknemer volgens de Wet Flexibel Werken recht op dit verzoek.

Het recht op dit verzoek betekent echter niet dat de werkgever dit verzoek dient te honoreren. De werkgever kan schriftelijk onder opgave van redenen het verzoek afwijzen. Het verzoek kan uiterlijk 2 maanden voorafgaand aan het beoogde tijdstip voor ingang van de wijziging ingediend worden.

Ingeval de werkgever een maand voorafgaand aan het beoogde tijdstip van de ingang van de aanpassing niet heeft gereageerd op het verzoek, wordt de arbeidsplaats op grond van de Wet Flexibel Werken aangepast overeenkomstig het verzoek. Dit is echter niet van toepassing indien onvoorziene omstandigheden voor de werknemer reden zijn voor het verzoek.


Hoe dit document te gebruiken?

Het document dient te worden ingevuld met de gegevens van de werkgever en de werknemer. De nieuwe arbeidsplaats vanuit waar de werknemer wil werken dient benoemd te worden, en op welke dagen in de werkweek de werknemer daar wilt werken.

Vervolgens wordt de brief ondertekend door de werknemer en verzonden aan de werkgever. Dit kan via de post, e-mail of in persoon. De werkgever dient schriftelijk onder opgave van redenen te reageren op het verzoek.


Toepasselijke recht


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen