Brief claimen aanzegvergoeding voor werknemer Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief claimen aanzegvergoeding (voor werknemer)

Laatste revisie Laatste revisie 24-04-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 24-04-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief claimen aanzegvergoeding kan gebruikt worden door de werknemer om de werkgever te verzoeken tot betaling van een aanzegvergoeding. Een aanzegvergoeding is een vergoeding die de werkgever de werknemer verschuldigd is, voor het niet of niet tijdig voldoen aan zijn aanzegplicht.

Als de werkgever en de werknemer een tijdelijke arbeidsovereenkomst (voor bepaalde tijd) hebben gesloten van 6 maanden of langer, dient de werkgever uiterlijk 1 maand vóór de afgesproken einddatum schriftelijk aan te geven aan de werknemer of de overeenkomst wel of niet wordt voortgezet. Dit is de aanzegplicht van de werkgever.

De werkgever heeft geen aanzegplicht bij:

  • Een tijdelijke arbeidsovereenkomst van korter dan 6 maanden;
  • Een uitzendovereenkomst met een uitzendbeding;
  • Een contract zonder concrete einddatum (bv. als het contract voor de duur van een project of zwangerschapsverlof is).


Aanzegvergoeding

Als de werkgever niet of niet tijdig aan zijn aanzegplicht heeft voldaan, kan de werknemer aanspraak maken op een aanzegvergoeding. Dit kan zowel het geval zijn als de werkgever niet/niet tijdig heeft aangezegd dat de overeenkomst wordt beëindigd, als wanneer hij niet/niet tijdig heeft aangezegd dat de overeenkomst wordt verlengd.

  • Indien de werkgever niets heeft laten weten over het wel of niet voortzetten van de overeenkomst, heeft de werknemer recht op 1 maandsalaris aan vergoeding.
  • Indien de werkgever te laat iets heeft laten weten over het wel of niet voortzetten van de overeenkomst, heeft de werknemer recht op een vergoeding voor iedere dag dat de werkgever te laat was (bv. als de werkgever 1 week te laat was met aanzeggen, heeft de werknemer recht op een 1 week aan salaris).

De werknemer moet de vergoeding tijdig claimen, omdat indien de werkgever de vergoeding niet betaalt, de werknemer slechts 2 maanden heeft om naar de rechter te gaan. Deze termijn van 2 maanden gaat lopen vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst. Als de werknemer niet binnen 2 maanden claimt bij de rechter, heeft hij geen recht meer op de vergoeding.


Hoe dit document te gebruiken

De brief dient te worden ingevuld met de einddatum van de arbeidsovereenkomst en er dient vermeld te worden of de werkgever te laat was met het laten weten of de arbeidsovereenkomst wel of niet verlengd werd, of dat hij helemaal niets heeft laten weten. Vervolgens dient in de brief te staan wat de vergoeding is die de werkgever verschuldigd is, en binnen hoeveel dagen deze betaald moet worden.

Als de werkgever geen gehoor geeft aan het verzoek of niet reageert op de brief, kan een verzoek worden ingediend bij de rechter tot het verplichten van de werkgever tot betaling van de aanzegvergoeding.

De brief dient ondertekend verstuurd te worden aan de werkgever, middels een verzendwijze met ontvangstbewijs.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen