Ontslagbrief voor werknemer Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Ontslagbrief (voor werknemer)

Laatste revisie Laatste revisie 04-02-2024
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
4,5 - 10 stemmen
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 04-02-2024

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 4,5 - 10 stemmen

Het model invullen

Deze Ontslagbrief kan door de werknemer gebruikt worden om de werkgever op de hoogte te stellen van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.


Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd

Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen in principe niet worden opgezegd, zowel niet door de werkgever als door de werknemer. Het kan echter wel voorkomen dat er een opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst of CAO is opgenomen. Hierbij moet de opzegtermijn in acht genomen worden.

Voor het opzeggen van een overeenkomst van onbepaalde tijd geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Hiervan kan echter afgeweken worden in de arbeidsovereenkomst of de CAO.

Ingeval van dringende redenen voor ontslag, kan de arbeidsovereenkomst op ieder moment opgezegd worden.


Opzegtermijn

Bij het opzeggen moet de werknemer altijd rekening houden met het gegeven dat er bij volle maand wordt opgezegd. Wanneer de werknemer de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld op 15 oktober opzegt met een opzegtermijn van een maand, dan wordt de arbeidsovereenkomst pas beëindigd op 30 november.

Ingeval er sprake is van dringende redenen voor ontslag, geldt er geen opzegtermijn.


Dringende redenen

Er is sprake van dringende redenen indien van de werknemer redelijkerwijs niet gevergd kan worden dat de arbeidsovereenkomst voortduurt. Voorbeelden van dringende redenen zijn:

  • Mishandeling van de werknemer of naaste familieleden door de werkgever
  • De werkgever betaalt het loon van de werknemer niet
  • Werkzaamheden zijn gevaar voor gezondheid, zonder dat dit bij het sluiten van de overeenkomst bij de werknemer bekend was.

Wat mogelijke dringende redenen zijn, is opgesomd in Burgerlijk Wetboek, Boek 7, artikel 679.


Hoe dit document te gebruiken

Deze brief dient ingevuld te worden met de relevantie informatie over de werkgever, de werknemer, de reden van ontslag en de opzegtermijn. Ook kan verzocht worden (een deel van) de openstaande vakantiedagen op te nemen tijdens de opzegtermijn.

Vervolgens kan de brief vormvrij aan de werkgever verstrekt worden. Het wordt echter aanbevolen deze brief via aangetekende post of e-mail met ontvangstbevestiging te verzenden, waardoor de werknemer zekerheid heeft van ontvangst door de werkgever en de opzegtermijn aangehouden kan worden.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen