Brief claimen arbeidsomvang Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief claimen arbeidsomvang

Laatste revisie Laatste revisie 14-11-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
5 - 1 stem
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 14-11-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Beoordeling: 5 - 1 stem

Het model invullen

Deze Brief claimen arbeidsomvang kan worden gebruikt door een werknemer die de werkgever verzoekt om meer uren in de arbeidsovereenkomst vast te leggen.


Oproepovereenkomst/Arbeidsovereenkomst

Een Arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, waarbij een vast aantal werkuren is afgesproken. Er is dan ook een vast bijbehorend maandsalaris afgesproken.

Een oproepovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de werknemer, waarbij geen vast aantal werkuren is afgesproken. De oproepkracht komt werken wanneer de werkgever hem oproept. Het salaris van de oproepkracht is dan ook afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Er zijn drie soorten oproepovereenkomsten:

  • Een oproepovereenkomst met voorovereenkomst: de werknemer beslist zelf of hij komt werken wanneer de werkgever hem oproept.
  • Een MUP-contract: de werknemer moet komen werken wanneer de werkgever hem oproept:
  • Een nulurencontract: er zijn geen afspraken gemaakt over het aantal te werken uren
  • Een min-maxcontract: er is een minimum en een maximum aantal te werken uren per week/maand/jaar afgesproken.


Claim arbeidsomvang bij een arbeidsovereenkomst

In de arbeidsovereenkomst staat hoeveel uren de werknemer werkt. Als de werknemer structureel overwerkt (in de voorgaande 13 weken) kan de werknemer de werkgever claimen de arbeidsomvang aan te passen.


Claim arbeidsomvang bij een oproepovereenkomst

Wanneer een werknemer met een oproepovereenkomst drie maanden achtereenvolgend een gemiddeld aantal uur maakt, wordt vermoed een arbeidsovereenkomst te zijn ontstaan voor het aantal uur dat de werknemer gemiddeld heeft gewerkt in de voorgaande drie maanden.

Het is mogelijk dat in de betreffende CAO of de betreffende arbeidsovereenkomst een bepaling is opgenomen die regelt dat er over een periode van maximaal 6 maanden niet wordt uitbetaald als er niet is gewerkt. De relevante CAO is te raadplegen via de websites van vakbonden CNV en FNV. Indien deze bepaling wordt opgenomen kan de werknemer pas na 6 maanden zijn arbeidsomvang claimen.

Tevens geldt dat sinds de inwerkingtreding van de Wet Arbeid in Balans op 1 januari 2020, de werknemer na 12 maanden werk recht heeft op een contract dat minimaal het aantal uren dat gemiddeld gedurende een jaar is gewerkt, vertegenwoordigt.

Meer informatie over de rechten van de werknemer met een oproepovereenkomst is te vinden op de website van het Juridisch Loket.


Hoe dit document te gebruiken?

Dit document dient ingevuld te worden met de relevantie informatie betreffende het type contract, en het gemiddeld aantal gewerkte uren per maand. Vervolgens wordt de brief ondertekend door de werknemer en aan de werkgever verstrekt, via mail, post of in persoon.


Toepasselijk recht


Het model bewerken?

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen