Brief loonvordering Het model invullen

Hoe werkt het?

1. Dit model kiezen

Klik eerst op "Het model invullen"

1 / Dit model kiezen

2. Het document invullen

Beantwoord een paar vragen en het document wordt automatisch aangemaakt.

2 / Het document invullen

3. Opslaan - Afdrukken

Uw document is klaar! U ontvangt het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken.

3 / Opslaan - Afdrukken

Brief loonvordering

Laatste revisie Laatste revisie 05-12-2023
Formaten FormatenWord en PDF
Grootte Grootte1 pagina
Het model invullen

Laatste revisieLaatste revisie: 05-12-2023

FormatenBeschikbare formaten: Word en PDF

GrootteGrootte: 1 pagina

Het model invullen

Deze Brief loonvordering kan worden gebruikt door een werknemer in het geval dat zijn werkgever het loon niet tijdig, of niet volledig uitbetaalt.

Indien het niet (volledig) betaalde loon het laatste loon of andere openstaande betalingen bij uitdiensttreding betreft, kan de Brief verzoek tot eindafrekening gebruikt worden.

Indien de werknemer niet tijdig of niet volledig zijn loon ontvangen heeft, dient allereerst bij de werkgever te worden nagegaan of de werknemer daadwerkelijk recht heeft op het uitblijvende (deel van het) loon.

Als de werkgever geen gegronde reden geeft voor het uitblijven van het (deel van het) loon, en de betaling nog steeds uitblijft, kan middels deze brief op formele wijze betaling van het uitblijvende (deel van het) loon gevraagd worden.

Doorgaans wordt het loon over de gewerkte uren van de werknemer 1 keer per maand uitgekeerd, maar er kunnen ook andere afspraken zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst of cao. Indien er in de arbeidsovereenkomst en cao geen afspraken over de loonbetaling zijn vastgelegd, dient het loon van de werknemer uiterlijk op de laatste kalenderdag van de maand betaald te zijn door de werkgever.


Wettelijke verhoging en wettelijke rente

Indien de loonbetaling meer dan drie werkdagen uitblijft na de uiterste datum waarop de werkgever het loon zou moeten betalen, kan de werknemer aanspraak maken op de wettelijke verhoging en wettelijke rente.

De wettelijke verhoging is een boete die de werkgever betaalt vanaf de vierde dag dat hij het loon te laat betaalt. Dit bedraagt van dag vier tot en met dag acht 5% van het verschuldigde bedrag, en de hierop volgende dagen 1% van het verschuldigde bedrag. De totale wettelijke verhoging kan maximaal oplopen tot de helft van het verschuldigde bedrag. De rechter kan de wettelijke verhoging matigen als hij oordeelt dat deze onredelijk is in de betreffende situatie.

De wettelijke rente dient als vergoeding voor de werknemer voor de financiële schade die hij oploopt door het te laat ontvangen van zijn loon. De rente wordt berekend over het verschuldigde bedrag inclusief de wettelijke verhoging.


Hoe dit document te gebruiken

Deze brief dient te worden ingevuld met de gegevens van de werknemer en de werkgever. Er dient te worden vermeld welk bedrag aan loon de werkgever niet heeft betaald, over welke periode dit bedrag aan loon verdiend is, en op welke datum dit betaald had moeten zijn door de werkgever.

Vervolgens dient de brief te worden ondertekend door de werknemer en te worden verstuurd aan de werkgever. Het is aan te raden om de brief middels aangetekende post te versturen.


Toepasselijk recht


Het model bewerken

U vult een formulier in. Het document wordt naargelang uw antwoorden per sectie opgemaakt.

Aan het einde ontvangt u het in de formaten Word en PDF. U kunt het bewerken en het opnieuw gebruiken.

Het model invullen