En başa dön
Çalışma Belgesi Örneği doldur

Çalışma Belgesi

Son güncelleme
Son güncelleme 01.11.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 5 - 1 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 01.11.2020

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Puan: 5 - 1 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Çalışma Belgesi

Bu belge işten ayrılmış olan işçinin önceki tecrübelerini yeni işverenine kanıtlamasını kolaylaştırılmak amacıyla oluşturulmuştur.

Profesyonel iş hayatındaki kişiler, kariyerlerine yön verirken belirli sektörlerde çalışarak deneyim kazanmaktadırlar. Herhangi bir sektörde, firmaların personel alımı için önem verdikleri ilk kriter ise genellikle işçinin geçmişteki deneyimleri olmaktadır. Kişilerin pozisyon ve görev gibi gerçek çalışma bilgilerini teyit eden belgelere ise çalışma belgesi denir. İşçiye çalışma belgesi verilmesi, işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunun bir gereğidir.

Bu belge hem 18 yaşından küçük işçiler adına hem de 18 yaşından büyük işçiler adına düzenlenebilir. Ancak işçinin 18 yaş altı olması halinde işverenin dikkat etmesi gereken bazı özel hususlar olduğu unutulmamalıdır. Buna göre, çocuk ya da genç işçilerin çalışabileceği işler, çalışma saatleri ve koşulları 18 yaş üstündeki işçilerin çalışma koşullarına göre farklılık göstermektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, işçilerin işten ayrılmaları veya iş değiştirmeleri gibi çeşitli durumlarda tecrübelerini ve geçmiş dönemde yapmış oldukları çalışmaları, yeni işindeki işverenine göstermek amacıyla kullanılır.

Bu belge içerisinde personelin önceki iş yerinde hangi pozisyonda, ne kadar çalıştığı, hangi görevleri üstlendiği gibi daha pek çok detaylı bilgi yer alır.

İş Kanunu'na göre işten ayrılan her işçiye o iş yerinde çalıştığına dair belge verilmesi zorunludur. Eğer çalışma belgesi işten ayrılan işçiye zamanında verilmezse veya çalışma belgesinde yanlış bilgiler yer aldığı tespit edilip işçi veya yeni işveren bu durumdan zarar görürse, yeni işveren eski işverenden şikayetçi olabilir ve tazminat isteme hakkını elde edebilir. Bu sebeple çalışma belgesinin verilmesi ve belgede yer alan işçiyle ilgili bilgilerin doğru olması hem yeni işveren hem de eski işveren açısından son derece önemlidir.

Çalışma Belgesi Vermemenin Cezası

Çalışma belgesini talep eden ve edinemeyen işçi veya bu belgenin yokluğundan dolayı zarara uğradığını ifade eden yeni işveren tazminat talebinde bulunabilir.

Ceza yaptırımı sadece belgeyi vermemekle sınırlı değil. Eğer belge zamanında verilmezse, içerisinde doğru bilgiler yer almazsa eski işverene çalışma belgesi düzenleme yükümlülüğüne aykırı davrandığı için 2019 yılı itibariyle 219 TL para cezası uygulanır.

İşçinin ve iş yerinin bilgilerinin belgeye eklenmesinden sonra, bu belge çıktısı alınıp sağ üst köşeye işçinin fotoğrafı eklendikten sonra işveren tarafından imzalanmalı ve gerekirse imzanın altına şirket kaşesi basılmalıdır. İşveren tarafından imzalan belgenin işçiye teslim edilmesi gerekmektedir.


Yasal Dayanak

İşçiye çalışma belgesi verilmesi:

4857 sayılı İş Kanunu md. 28'de "Çalışma Belgesi" başlığıyla;

6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu md. 426'da "Hizmet Belgesi" başlığıyla;

854 sayılı Deniz İş Kanunu md. 12'de "Çalışma Belgesi" başlığı düzenlenmiş olup, işverenin işçiyi koruma ve gözetme borcunun bir gereğidir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur