En başa dön
İşçi Uyarı Yazısı Örneği doldur

İşçi Uyarı Yazısı

Son güncelleme
Son güncelleme 30.11.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Puan 5 - 4 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 30.11.2020

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Puan: 5 - 4 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşçi Uyarı Yazısı

İşçi uyarı yazısı, işveren tarafından işçiye iş yeri kurallarını hatırlatmak, işçiyi hatalı ve düzeni bozan huylardan vazgeçirmek gibi sebeplerle ikaz etmek amacıyla kullanılabilir.

İşçinin davranışı hakkında olay tespit tutanağının tutulması ve işçinin yazılı savunmasının alınmasının ardından bu belge kullanılarak işçiye uyarıda bulunulabilir.

İşçinin davranışlarının sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi ve muhtemel yargılama sürecinde kanıt olarak kullanılması açısından uyarının bu belge ile yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, işçinin görevini yerine getirmemesi, sorumsuz davranışları, devamsızlığı ya da iş yerinde kavga etmesi gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Yaşanan bir olumsuzluk bazen direkt olarak işten çıkarma sebebi olurken bazen de birden fazla kez tekrarlanması halinde işten çıkarma sebebi olabilecektir. Bu nedenle, iş akdini fesih etmeden önce söz konusu davranışın tekrar edilmemesi için işçi bu uyarı yazısı ile uyarılmalıdır.

Bu uyarı yazısı işveren adına insan kaynakları biriminden gönderilebileceği gibi direkt olarak genel müdürlük ya da işveren tarafından da gönderilebilir. Uyarı mektubuna konu olan olaya şahit olmuş kişiler var ise bu belgeye şahitlerin isimleri yazılarak imzaları alınabilir.

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan işçi uyarı mektubunun çıktısı alınmalı ve işveren tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan belge elden, posta yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile işçiye ulaştırılmalıdır.


Yasal Dayanak

Türkiye'de İşçi Uyarı Yazısını özel olarak düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır.

Ancak İş Kanunu'nun 98-108 maddeleri arasında İdari Ceza Hükümleri düzenlenmiştir ve İş Kanunu'nun 109. maddesine göre; İş Kanunu' nda belirtilen bildirimlerin işçiye yazılı olarak bir mektup ile bildirilmesi gerekmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur