En başa dön
Referans Mektubu Örneği doldur

Referans Mektubu

Son güncelleme
Son güncelleme 28.06.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 28.06.2020

Boyut: 1 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Referans Mektubu

Bu belge, yeni bir iş bulmak veya yeni bir akademik kariyer hedeflemesi için kullanılabilir. Referans Mektubu, iş bulma veya akademik kariyer yapma sürecini hızlandıracak önemli bir araçtır.

Yeni bir işe girmek isteniyorsa, eski işverenden gelen iyi niyetli mektupları çalışanın yeni işe alınmasına yardımcı olur.

Yeni bir akademik kariyer planlamasında, geçmiş akademik kariyer hakkında olumlu görüşler bildiren yazılı bir referans mektubu, akademik kariyer amacıyla başvurulan kuruma kabul edilmeyi kolaylaştırır.

Referanslara sadece öz geçmişte yer vermek yerine, mektubu yazılı bir belge olarak sunmak güven vericidir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Referans mektubu hem iş dünyasında hem de okul başvurularında (yurt içi veya yurt dışı yüksek lisans, doktora, dil eğitimi) vb gibi konularda başvuru kriterleri arasında değerlendirme unsurlarından biri olan belgedir.

Referans mektupları genellikle bir çalışanın yöneticisi ya da bir öğrencinin hocası tarafından yazılmaktadırlar.

Bu belge içerisinde, ilgili kuruma iletilmek üzere adına tavsiye mektubu yazılan kişinin nitelikleri ve kapasitesi hakkında bilgiler verilir.

Bu belge doldurulduktan sonra çıktısı alınmalı ve imzalanmalıdır. Ya da e-imza ile imzalandıktan sonra e-posta yolu ile gönderilmelidir.


Yasal Dayanak

Türkiye'de referans mektupları herhangi bir özel kanuna tabi değildir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur