En başa dön
İş Teklifi Mektubu Örneği doldur

İş Teklifi Mektubu

Son güncelleme
Son güncelleme 30.11.2020
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 ila 2 sayfa
Puan 4,4 - 4 oy
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 30.11.2020

Boyut: 1 ila 2 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Puan: 4,4 - 4 oy

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İş Teklifi Mektubu

Bir iş teklifi mektubu, işveren tarafından, yeni bir çalışana istihdam pozisyonu teklif etmek için kullanılır. İş teklifi mektubu her türlü işletmede kullanılabilir, ancak özellikle profesyonel işletmelerde iş teklifinin çalışana yazılı olarak sunulması beklenir. Profesyonel işletmelerde, çalışana önce sözlü bir teklif verilir ve ardından yazılı bir iş teklifi mektubu göndererek teklifin resmi hale getirilmesi sağlanır.

Bu belge, hem işverenin hem de potansiyel çalışanın menfaatlerinin korunması açısından önemlidir.

İşveren Teklif Mektubu, çalışanın pozisyonla ilgili teklifi kabul edip etmemesine karar vermesine yardımcı olacak önemli detaylar içermektedir. Teklif edilen pozisyonla ilgili detaylar, iş teklifi mektubu gönderilmeden önce sözlü olarak iletilmiş ya da yazılı bir iş teklifi mektubu aracılığıyla ilk defa iletilecek olabilir. Böyle bir iş teklifi mektubu, istihdam ilişkisinin başlangıcı için zemin hazırlamanın resmi bir yoludur.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

İş teklifi mektubu, yeni bir çalışan istihdam etmeye karar veren bir işveren tarafından kullanılabilir. Bu belge, çalışanın iş teklifini kabul etmesine karar vermesine yardımcı olmak için teklif edilen pozisyonun tanımı, ücret ve tatil günleri gibi tüm istihdam ayrıntılarını içerir.

Bu belge istenildiği gibi kişiselleştirilebilir ve prim, seyahat ve yol masrafları gibi diğer bilgileri de içerebilir. Bu mektup sayesinde çalışan, teklif edilen pozisyon ve çalışma şartları ile ilgili tüm bilgileri edinebilir.

Bu belge doldurulduktan sonra çıktısı alınarak imzalanmalı ve isteğe bağlı olarak posta veya e-posta yolu ile çalışana gönderilmelidir.


Yasal Dayanak

Türkiye'de İş Teklifi Mektubunu düzenleyen herhangi bir kanun bulunmamaktadır. Ancak bu mektup ile çalışana bir teklif sunulmuş olacağından, teklifin şartlarının ve pozisyonun detaylarının karşı tarafa doğru bir şekilde aktarılması profesyonel iş hayatının bir gereğidir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur