En başa dön
İşçinin Esnek Çalışma Talebi Dilekçesi Örneği doldur

İşçinin Esnek Çalışma Talebi Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 01.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 ila 2 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 01.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 ila 2 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşçinin Esnek Çalışma Talebi Dilekçesi

İşçinin Esnek Çalışma Talebi Dilekçesi, bir çalışanın işverenine uzaktan veya hibrit çalışma şeklinde esnek çalışma talebini sunması için kullanılan yazıdır.

Çalışanın, işini hiçbir zaman işyerine gitmeden teknolojik iletişim araçları kullanarak evinde ya da işyeri dışında başka bir yerde yerine getirmesine uzaktan (remote) çalışma denilmektedir. Buna karşın, çalışanın bazı günler işyerine giderken, bazı günler uzaktan çalışma yapmasına hibrit (hybrid) çalışma denilmektedir. Hibrit çalışmanın, uzaktan çalışmadan farkı, çalışanın normal çalışma günlerinin bazılarında yine işyerine gidiyor olmasıdır. Bu şekilde esnek çalışma modelleri ile çalışanlar, işyeri dışında bir yerde çalışmaları haricinde diğer emsal çalışanlar ile aynı şekilde çalışmaktadır.

Teknolojik gelişmelerin mesafeleri ortadan kaldırmasıyla, fiziken ilgili yerde bulunulmasını gerektiren işler haricinde bazı meslek ve görevler bakımından işyeri dışında bir yerden çalışmak mümkün hale gelmiştir. İşveren açısından da çalışanların işyerinde çalışmaması, ofis maliyetlerinin azalmasını sağlamaktadır.

Bu dilekçe ile çalışan, işvereninden uzaktan çalışma veya hibrit çalışma talebinde bulunabilmektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu İşçinin Esnek Çalışma Talebi Dilekçesi içerisinde,

  • Çalışanın adı ve soyadı, T.C. kimlik numarası, iletişim bilgileri,
  • İşverenin adı ve soyadı veya ticari unvanı ile adresi,
  • Çalışanın uzaktan mı yoksa hibrit mi çalışma talep ettiği,
  • Çalışanın esnek çalışma talep etmesinin gerekçesi,
  • Dilekçenin imza tarihi

gibi bilgiler yer almaktadır. Bilgiler doldurulduktan sonra iki adet çıktı alınıp imzalanarak biri işverene sunulur. İşveren talebi kabul edip etmemekte serbesttir. Bu talebe karşı işverenin cevap vermesi gereken bir süre sınırlaması bulunmamaktadır.

İşveren tarafından talebin kabul edilmesi halinde, buna ilişkin iş sözleşmesinin yazılı olması gerekmektedir. Bu hususta Uzaktan Çalışma İş Sözleşmesi kullanılabilir. İşveren tarafından talebin kabul edilmemesi halinde, çalışan eski çalışma yöntemiyle (örneğin haftaiçi 9-5 işyerinde mesai yaparak) çalışmaya devam edecektir.


Yasal Dayanak

Esnek çalışma 4857 sayılı İş Kanunu ve Uzaktan Çalışma Yönetmeliği içerisinde düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur