Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi

Son güncelleme Son güncelleme 29.04.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı6 ila 9 sayfa
5 - 2 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 29.04.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 6 ila 9 sayfa

Puan: 5 - 2 oy

Örneği doldur

İşbu Bakıcı ve Yardımcı Hizmetli İş Sözleşmesi, ücret karşılığı hizmet vermek isteyen yardımcı kişi ile, bu kişiden çocuğu/ bebeği veya hasta, yaşlı veya engelli bir yakınına bu hizmeti sağlamak ve yardımcı kişiden bu hizmeti almak isteyen bir kişi arasında hak ve yükümlülükleri düzenlemeye yardımcı olur. Bu sözleşmenin yazılı olarak akdedilmesi taraflar arasında gelecekte herhangi bir uyuşmazlık çıkmasını önlemeye yardımcı olması açısından elzemdir.

Bu form özellikle yukarıda bahsi geçen kişilere (çocuk/bebek, yaşlı, hasta, engelli) verilecek hizmet için kullanılmalıdır; öte yandan ev işi (ütü, yemek, temizlik gibi) yapacak bir kişi ile akdedilecek sözleşmelerde bu form kullanılmamalıdır. Yasal Dayanak başlığı altında da açıklandığı üzere, ev işi için hizmet veren kişiler İş Kanunu kapsamında işçi olmadığından, bu formda yer alan hükümler uygulanamaz. Bu durumda bu form yerine Ev İşleri İçin Hizmet Sözleşmesi kullanılmalıdır.

Bu belge hizmet sağlanacak kişiye göre farklı versiyonlar içermektedir. Böylece istenirse bir çocuk bakımı için bu sözleşme hazırlanabileceği gibi, engelli, hasta veya yaşlı bir kişinin bakımı için de bu sözleşme hazırlanabilir.

Yardımcı kişinin herhangi bir sertifika, lisans, belge veya başkaca ruhsat sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yardımcı kişinin hizmet vereceği süre bakımından ise, kanunen günlük çalışma (mesai) süresi her ne şekilde olursa olsun 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler günlük izinlerin kapsamına girer ve bu ara dinlenme süresi de çalışma süresine göre belirlenir. 4 saat ve daha kısa süre işlerde 15 dakika, 7.5 saate kadar olan işlerde yarım saat, 7.5 saatten fazla süren işlerde ise 1 saat ara dinlenme (mola) hakkı verilir. Dolayısıyla eğer yardımcı kişi günde 7.5 saatten fazla çalışacak ise öğle arası (molası) en az 1 saat olmalıdır. Ayrıca yardımcı kişi kısmi zamanlı (part-time) çalışabileceği gibi, tam zamanlı (full-time) da hizmet verebilir. Bu ikisi arasındaki fark, yardımcı kişinin haftalık kaç saat çalıştığının tespitiyle anlaşılabilir. Eğer yardımcı kişi haftada toplam 30 (otuz) saatten fazla hizmet veriyor ise tam zamanlı, 30 saat ve altında hizmet veriyor ise kısmi zamanlı çalışıyor demektedir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge doldurulduktan sonra iki nüsha çıktısı alınarak taraflarca imzalanır. Her bir nüsha bir tarafa verilir.

Bu belgede,

  • Yardımcı kişiye ilişkin bilgiler,
  • Hizmeti almak isteyen hizmet alan kişiye ilişkin bilgiler,
  • Hizmetin konusu olan, yani kendisine hizmet sağlanacak olan çocuğa/ bebeğe veya hasta, yaşlı veya engelli kişiye ilişkin bilgileri,
  • Yardımcı kişinin çalışma saatleri,
  • Yardımcı kişiye ödenecek ücret,
  • Sözleşmenin süresi

gibi bilgiler yer almaktadır.

İmzalanan sözleşmeye ilişkin damga vergisinin, vergi daireleri, bankalar veya internet vergi dairesi üzerinden ödenmesi gerekecektir.


Yasal Dayanak

4857 sayılı İş Kanunu'nun 4. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca, "ev hizmetlerinde çalışanlar" hakkında İş Kanunu hükümleri uygulanmaz. Buna karşın evde yaşlı, hasta ve çocuk bakımı işleri 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilmektedir. Bu çerçevede işbu sözleşme, hizmet veren yardımcı kişi tarafından başkaca ev işleri görülmediği müddetçe İş Kanunu hükümlerine tabidir. Eğer hizmet veren yardımcı kişi tarafından başkaca ev işleri görülürse, bu durumda sözleşmeye 4857 sayılı İş Kanununun 4'üncü maddesi kapsamında İş Kanunu uygulanmaz. Bu sebeple, hizmet veren yardımcı kişinin, yalnızca bu formda belirtilen hizmet sağlanacak kişiye dair verdiği hizmetler, sözleşme kapsamında tutulmalıdır. Aksi durumda 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun hizmet sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulama alanı bulur.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur