İstifa Mektubu Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İstifa Mektubu

Son güncelleme Son güncelleme 30.01.2024
Formatlar FormatlarWord ve PDF
Sayfa sayısı Sayfa sayısı1 sayfa
4,5 - 2 oy
Örneği doldur

Son güncellemeSon güncelleme: 30.01.2024

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Puan: 4,5 - 2 oy

Örneği doldur

Bu belge, bir memur ya da işçi tarafından çalıştığı pozisyondan ayrılmak istediğinde kullanılabilecek bir mektuptur. Bu belge bir kişinin resmi olarak istifasını sunmasını ve işlerinin ne zaman sona ereceğini belirleyebilmesini sağlayan basit bir şablon sunmaktadır. Bu belge iki farklı amaç için kullanılabilir:

1- Devlet kurum yada kuruluşlarında çalışan memurlar tarafından görevden çekilmek (istifa etmek) istemesi durumunda,

2- İş sözleşmesine tabi çalışan işçinin görevden ayrılmak (istifa etmek) istemesi durumunda.

İşçinin istifa etmek istediği hallerde aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce, durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde, süresinden önce istifa ederek iş sözleşmesini fesheden çalışan, eğer sözleşmede belirlenmiş bir cezai şart var ise bu cezai şartı ödemek zorunda kalır.

Ancak; hem belirli iş sözleşmelerinde hem de belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, çalışan bazı hallerde sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin, haklı nedenle derhal fesih hakkını kullanabilir.

İşçinin İhbar süresini beklemeden istifa edebileceği hallerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

  • İşverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymaması
  • Çalışanın sağlık sorunları,
  • Çalışanın askerlik durumu,
  • Kadın çalışanın evlenmesi,
  • Çalışanın emeklilik durumu,
  • İş yerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması (Yangın, deprem ,sel gibi)

İş Kanunu'nda ihbar süreleri aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

  • 6 aydan az olan çalışma dönemi için, 2 hafta
  • 6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için; 4 hafta
  • 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için; 6 hafta
  • 3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için; 8 hafta

Ancak işçi ve işveren arasında düzenlenmiş olan iş sözleşmesinde ihbar süresine ilişkin ayrıca belirlenmiş bir süre var ise, ihbar süresinin hesaplanmasında öncelikle bu süre göz önünde bulundurulmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Formda yer alan sorulara cevap verin. Bu form doldurulduktan sonra hazırlanan istifa mektubunun çıktısı alınmalı ve istifa etmek isteyen çalışan tarafından imzalanmalıdır. İmzalanan istifa mektubu elden, posta yolu ya da iadeli taahhütlü mektup ile işverene ulaştırılmalıdır.


Yasal Dayanak

Mevzuattaki 4857 sayılı İş Kanunu ve özellikle İş Kanunu' nun 17. maddesi ve 24. maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu' nun 20. maddesi düzenlemektedir.

Ayrıca işçi ve işveren arasında düzenlenmiş olan iş sözleşmesinde özel hükümler yer alıyorsa bu durum ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur