En başa dön
Emeklilik Talebi Dilekçesi Örneği doldur

Emeklilik Talebi Dilekçesi

Son güncelleme
Son güncelleme 28.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 28.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Emeklilik Talebi Dilekçesi

Emeklilik Talebi Dilekçesi işçinin kanunen belirlenen süreleri doldurup emekliliği haketmesi sonucunda, kendi isteğiyle işvereni için çalıştığı mevcut işinden ayrılmak ve emekli olmak istediğinde kullanılan bir dilekçedir. İşçinin emeklilik nedeniyle iş sözleşmesini feshetmesi durumunda ihbar süresi tanıması gerekmemektedir. Aynı zamanda işveren de işçiyi ihbar süresine zorlayamaz.

Emeklilik sebebiyle iş akdi fesihlerinde uyulması gereken şartlar işçinin sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir.

  • Bir işçinin 15 yıl 3600 gün koşulu ile kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için sigorta girişinin 08.09.1999 tarihinden önce yapılmış olması gerekmektedir. İlk sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden önce olanlar, 3600 gün sigorta primi yatırılmış olması ve 15 yıldır sigortalı olması koşulu ile iş sözleşmelerini feshedebilirler.
  • 08.09.1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar 25 yıldır sigortalı olma ve 4500 gün sigorta primi ödemiş olma şartlarını sağladıklarında emeklilik nedeni ile feshe hak kazanırlar.

Bu şartları sağlayan işçi emeklilik nedeni ile işten ayrılmak istiyor ise sigorta müdürlüklerine başvurarak bu şartları sağladığını temin edeceği belgeyi, dilekçesine ekleyerek işverenine başvurmalıdır. Bu dilekçenin yazılı olarak işverene sunulması, tarafların gelecekte herhangi bir uyuşmazlık yaşamamaları açısından önem arz etmektedir.

Emeklilik Talebi Dilekçesi işçinin emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini bitirme niyetini, işverene bildirmesini sağlar.

Eğer işçi emeklilik haricinde bir sebeple istifa etmek istemekteyse bu belge yerine İstifa Mektubu kullanılmalıdır. Bu belge yalnızca emeklilik talebine yöneliktir. Eğer emekliliğe hak kazanılıp kazanılmadığı bilinmemekteyse, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun websitesinden hesaplama yapılabilir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge, belgeyi işverene sunmak isteyen ve emeklilik sebebiyle işten ayrılma niyeti bulunan işçinin aşağıdaki bilgilerini içermektedir:

  • İşçinin adı-soyadı,
  • İşçinin sigorta sicil numarası,
  • İşçinin emekliliğe hak kazandığı tarih,
  • İşçinin emeklilik sebebiyle işten ayrılmak istediği tarih, ve
  • Dilekçenin işverene verilme tarihi

Söz konusu bilgiler girilerek doldurulduktan sonra işyerinin ilgili birimine elden veya e-posta yoluyla iletilir. E-posta ile gönderilmesi halinde, söz konusu dilekçenin işleme konulduğuna dair işverenin ilgili biriminden teyit alınması önem arz etmektedir.


Yasal Dayanak

Mülga 1475 sayılı İş Kanunu'nun 14. Maddesi, işçinin kıdem tazminatına hak kazanacağı halleri düzenlemiştir. Bunlardan biri de emekliliktir. Bunun haricinde Emeklilik Talebi Dilekçesi özel olarak düzenlenmemektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur