En başa dön
İşten Çıkarılma Nedenini Öğrenme Talebi Mektubu Örneği doldur

İşten Çıkarılma Nedenini Öğrenme Talebi Mektubu

Son güncelleme
Son güncelleme 27.06.2023
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 1 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 27.06.2023

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 1 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşten Çıkarılma Nedenini Öğrenme Talebi Mektubu

Bu mektupla işten çıkarılan bir işçi, işvereninden işten çıkarılmasına yol açan somut nedenleri açıklamasını isteyebilir.

İş Kanunu uyarınca örneğin işçinin cinsel tacizde bulunması, hakaret etmesi, hırsızlık yapması gibi haller bakımından haklı nedenle fesih ve örneğin işyerinin ekonomik durumu sebebiyle yapılan fesihler bakımından geçerli nedenle fesih olmak üzere iki farklı fesih mekanizması bulunmaktadır.

Bu mektup işçinin kimliğini, işverenin kim olduğunu, işçinin işten çıkarılış tarihini ve işçinin işten çıkarılmasına neden olan olguları öğrenme talebini içerir. Bu mektupla işçi doğrudan işten çıkarılma sebebini işverenine veya ilgili kişiye sorabilir.

İşçi ve işveren arasında iş sözleşmesi kurulacak ise bu belge yerine İş Sözleşmesi veya çağrı üzerine sözleşmesi yapılacak ise Çağrı Üzerine İş Sözleşmesi, iş sözleşmesinin feshedildiği işveren tarafından işçiye bildirilecek ise bu belge yerine Hizmet Akdi Fesih Bildirimi kullanılmalıdır. İşçi haksız fesih sebebiyle tazminat talep etmek istemekteyse bu belge yerine İş Sözleşmesinin Haksız Feshi Halinde Tazminat Talebi Dava Dilekçesi kullanılmalıdır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Belge işten çıkarılan işçi ve işverenle ilgili bazı sorular sormakadır. Doldurulan belge posta ya da e-mail yoluyla ilgili şirket adresine gönderilir. İşten çıkarılma sebebini öğrenmek için bir süre sınırlaması veya işverenin cevap vermesi için bir süre kısıtı bulunmamaktadır. Bununla birlikte, çıkarılan işçi tarafından işe iade davası açılmak istenmekteyse, işe iade davasının açılması için fesih bildirim tebliğinden itibaren, 1 ay içinde, iş mahkemesine dava açılması gerektiği hususu göz ardı edilmemelidir.

İşveren tarafından talebe;

  • cevap verilir ancak işverenin gerekçesi yeterli görülmezse veya,
  • cevap verilmezse,

iş davası açılmasına ilişkin yasal süreler içerisinde dava açılması mümkündür.


Yasal Dayanak

İşten çıkarılma nedenini öğrenme talebi mektubu özel olarak düzenlenmemektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş sözleşmelerinin hangi durumlarda ve hangi usullerde feshedilebileceği düzenlenmektedir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur