En başa dön
İşyerinde Fırsat Eşitliği Politikası Örneği doldur

İşyerinde Fırsat Eşitliği Politikası

Son güncelleme
Son güncelleme 18.12.2022
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 4 ila 6 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: 18.12.2022

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 4 ila 6 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşyerinde Fırsat Eşitliği Politikası

Bu belge İşyerinde Fırsat Eşitliği Politikası oluşturmak isteyen bir İşveren tarafından kullanılabilir. Bu Politika İşverenin çalışanlarının haksız ve yasadışı ayrımcılığa uğramaması için aldığı önlemleri ve tutumunun ana hatlarını belirler. Bu belgede Politikanın amacı, kapsamı, İşverenin taahhütleri ve Politikanın uygulandığı durumları içerir.

Bu Politika İşverenin yaptığı iş sözleşmelerinin bir parçası sayılabileceği gibi sadece rehber olarak da kullanılabilir.

İşverenlerin fırsat eşitliği politikalarının bulunması yasal bir zorunluluk olmamakla beraber işçilere eşit davranılması yasal bir zorunluluktur. Bu belge İşverenin işyerinde ayrımcılık yaşanmasını önlemeye yönelik amaç ve uygulamalarını içerir. Hem işe alımlarda hem de istihdam sırasında (terfi, eğitim fırsatları) işçilere eşit davranılmasını ve onların çeşitliliğine önem verildiğini gösterir. Herhangi bir zorbalığa, yıldırmaya ya da ayrımcılığa uğrayan işçinin iletişime geçebileceği görevli yeri belirtir. Zorbalığı veya ayrımcılığı gerçekleştiren işçiye karşı nasıl bir disiplin yolu uygulanabileceğini belirtir.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Bu belge işçilere duyurulmalı ve kolayca erişebilecekleri şekilde bulundurulmalıdır. Bunun için işyerinde herkese açık alanlarda, panolarda bu Politika asılı bulundurulabilir.

Bu Politikanın işçilerin İş Sözleşmesinin bir parçası sayılacağı durumlarda belgenin altındaki işçi beyannamesi işçiye imzalatılıp imzalı kopyası işçinin dosyasının içinde saklanır ve Politikanın bir kopyası da işçiye verilir.

İşverenin tercihleri doğrultusunda doldurulan bu belge yetkili kişi tarafından imzalanıp tarih atılır.

Düzenli aralıklarla bu Politikanın güncellenme ihtiyacı duyulan kısımları güncellenir ve bu güncellemeler işçilere duyurulur.


Yasal Dayanak

İşçilere eşit davranma ilkesi 4857 sayılı İş Kanunu Madde 5'te yer alır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur