En başa dön
İşyerlerinde Korona Virüse Kovid-19 Karşı Alınması Gereken Önlemler Örneği doldur

İşyerlerinde Korona Virüse (Kovid-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

Son güncelleme
Son güncelleme Bu ay
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 2 ila 3 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncellemeSon güncelleme: Bu ay

FormatlarMevcut formatlar: Word ve PDF

Sayfa sayısıBoyut: 2 ila 3 sayfa

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

İşyerlerinde Korona Virüse (Kovid-19) Karşı Alınması Gereken Önlemler

Korona virüs (Kovid-19) salgını nedeni ile işyerlerinde etkin mücadele, çalışanların, çevresinin ve toplum sağlığının muhafazası adına birtakım önlemler alınması gerekmektedir.

İşyerlerinde hijyenik çalışma ortamının muhafazası ve çalışma ortamında sosyal mesafenin korunup korona virüsün yayılmasının önlenmesi adına işyerlerinde belirlenen bu kurallara uyulması gerekmektedir.

Bu önlemler;

  • İş sağlığı ve güvenliği kurulunun bulunduğu işyerlerinde kurul tarafından,
  • Diğer işyerlerinde ise işveren veya vekili koordinesinde,
  • Bulunması halinde işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi mümkünse ilk yardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülür.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

İşyerlerinin uymakla yükümlü olduğu birtakım hijyen ve sosyal mesefeye ilişkin kurallar belirlenmiştir. İşyerleri bu kurallardan çalışanlarını haberdar etmek adına bu belgeyi kullanır. Toplu halde kuralların yer aldığı bu liste çalışanlara bildirilmelidir. Çalışanlara yapılacak bildirim için form işyerine uygun şekilde doldurulmalıdır.

Bu belgenin çıktısı alınarak çalışanlara bildirimde bulunulabileceği gibi e-posta yolu ile de çalışanlara bildirim yapılması mümkündür.


Yasal Dayanak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca ve Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayınlanmış olan genelge ve bildirimler doğrultusunda işyerlerinin uyması gereken korona virüsten korunma kuralları belirlenir.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur