En başa dön
Korona Virüsü Kapsamında İşyeri Bildirimleri Örneği doldur

Korona Virüsü Kapsamında İşyeri Bildirimleri

Son güncelleme
Son güncelleme 26.01.2021
Formatlar
Formatlar Word ve PDF
Sayfa sayısı
Sayfa sayısı 2 sayfa
Örneği doldur

Örnek hakkında bilgi

Son güncelleme: 26.01.2021

Boyut: 2 sayfa

Mevcut formatlar: Word ve PDF

Örneği doldur

Nasıl işliyor?

1. Bu örneği seçin

Başlamak için, "Örneği doldur" butonunu tıklayın

1 / Bu örneği seçin

2. Belgeyi doldurun

Birkaç soruya cevap verin ve belgeniz otomatik olarak düzenlensin.

2 / Belgeyi doldurun

3. Kaydet - Yazdır

Belgeniz hazır! Word ve PDF formatlarında size gönderilecek. İstediğiniz gibi değiştirebileceksiniz.

3 / Kaydet - Yazdır

Korona Virüsü Kapsamında İşyeri Bildirimleri

Tüm dünyada etkileri görünen "korona virüsü" nedeni ile işyerlerince çalışanlarını ve toplum sağlığını korumak adına birtakım önlemler alınabilmektedir. Bu belge çalışanlara genel anlamda yapılacak bir bildirim için kullanılır.


Bu Belge Nasıl Kullanılır?

Çalışanlarına bildirimde bulunmak isteyen işveren öncelikle ne tür düzenlemeler yapacağını kararlaştırmalıdır. Çalışanların izinli sayılması, izinlerini nasıl kullanacakları, rahatsızlık belirtileri gösteren çalışanların bulunması halinde ne gibi önlemler alınabileceği, uzaktan çalışmaya ilişkin düzenlemeler, işyerinde bulunan çalışanlar için tedbiren hastalıktan korunmak adına ne gibi önlemler alınması gerektiği gibi konularda bildirim yapılması mümkündür.

Bildirim için bu form doldurularak çalışanlara yetkili kişi tarafından gönderilir.


Yasal Dayanak

Bu belge hazırlanırken İş Kanunu'nun uzaktan çalışmaya ilişkin 14. maddesi, konu ile ilgili Bakanlıklarca açıklanan genelgeler dikkate alınmıştır.


Örnek nasıl değiştirilir?

Bir form dolduruyorsunuz. Siz formdaki soruları yanıtladıkça, belge gözlerinizin önünde düzenleniyor.

Her şey tamamlandığında, belge size Word ve PDF formatlarında gönderilir. Belgeyi değiştirebilir ve yeniden kullanabilirsiniz.

Örneği doldur