Powrót do góry
Porozumienie zmieniające warunki pracy Wypełnij wzór

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 07.10.2020

Rozmiar: 2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Porozumienie zmieniające warunku pracy to dokument, w ramach którego Pracodawca może wprowadzić zmiany warunków pracy Pracownika lub większej grupy Pracowników (reprezentowanych wówczas przez Reprezentację Pracowników). Zmiany te mogą dotyczyć tych elementów umowy o pracę, których zmiana nie wymaga zawarcia wypowiedzenia zmieniającego m.in. powierzonych zadań lub stanowiska, zasad bhp lub innych warunków.

Reprezentacja Pracowników:

Jeśli zmiany warunków pracy obowiązują większą ilość Pracowników, Pracodawca musi je ustalić z Reprezentacją Pracowników, którą może być:

  • reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa;
  • zakładowa organizacja związkowa;
  • przedstawiciele pracowników wyłonieni w danym zakładzie pracy.

Jak korzystać z dokumentu?

Porozumienie należy wypełnić i wydrukować, a następnie przedłożyć do negocjacji z Reprezentacją Pracowników (jeśli Porozumienie dotyczy większej ilości Pracowników) albo wręczyć do podpisania Pracownikowi (jeśli Porozumienie dotyczy indywidualnie jednego Pracownika). Pracodawca również powinien podpisać Porozumienie. Następnie, zarówno Pracodawca, jak i Pracownik lub Reprezentacja Pracowników otrzymują po jednym egzemplarzu Porozumienia, które należy przechowywać z resztą dokumentacji pracowniczej.

Jeśli Porozumienie jest podpisywane przez Reprezentację Pracowników, Pracodawca powinien następnie poinformować Pracowników, których dotyczy Porozumienie, o jego treści i konsekwencjach z niego wynikających dla Pracowników.

Podstawa prawna:

Zmiana warunków pracy jest możliwa na podstawie art. 23[1a] ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór