Powrót do góry
Porozumienie zmieniające warunki pracy Wypełnij wzór

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 07.05.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 07.05.2020

Rozmiar: 2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie zmieniające warunki pracy

Porozumienie zmieniające warunku pracy to dokument, w ramach którego Pracodawca może wprowadzić zmiany warunków pracy Pracownika lub większej grupy Pracowników (reprezentowanych wówczas przez Reprezentację Pracowników). Zmiany te mogą dotyczyć m.in. powierzonych zadań lub stanowiska, wynagrodzenia, czasu pracy, zasad bhp lub innych warunków.

Reprezentacja Pracowników:

Jeśli zmiany warunków pracy obowiązują większą ilość Pracowników, Pracodawca musi je ustalić z Reprezentacją Pracowników, którą może być:

  • reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa;
  • zakładowa organizacja związkowa;
  • przedstawiciele pracowników wyłonieni w danym zakładzie pracy.

Jak korzystać z dokumentu?

Porozumienie należy wypełnić i wydrukować, a następnie przedłożyć do negocjacji z Reprezentacją Pracowników (jeśli Porozumienie dotyczy większej ilości Pracowników) albo wręczyć do podpisania Pracownikowi (jeśli Porozumienie dotyczy indywidualnie jednego Pracownika). Pracodawca również powinien podpisać Porozumienie. Następnie, zarówno Pracodawca, jak i Pracownik lub Reprezentacja Pracowników otrzymują po jednym egzemplarzu Porozumienia, które należy przechowywać z resztą dokumentacji pracowniczej.

Jeśli Porozumienie jest podpisywane przez Reprezentację Pracowników, Pracodawca powinien następnie poinformować Pracowników, których dotyczy Porozumienie, o jego treści i konsekwencjach z niego wynikających dla Pracowników.

Podstawa prawna:

Zmiana warunków pracy jest możliwa na podstawie art. 23[1a] ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór