Powrót do góry
Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę Wypełnij wzór

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 14.08.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 14.08.2019

Rozmiar: 1-2 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy o pracę

Porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pracę następuje za zgodą obu stron i może nastąpić zarówno z inicjatywy pracodawcy, jak i pracownika. Obie strony zawierają w tym dokumencie wspólnie ustalone warunki rozwiązania umowy, m.in.

  • okres wypowiedzenia;
  • wykorzystanie przez pracownika zaległego urlopu wypoczynkowego;
  • lub/i przyznanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop;
  • termin zakończenia wykonywania pracy;
  • ewentualną odprawę pieniężną.

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron może nastąpić w każdym czasie.


Jak stosować dokument?

Obie strony muszą być zgodne w sprawie rozwiązania Umowy o Pracę za porozumieniem. Ustalają szczegóły dotyczące rozstania, ktore następnie spisują w niniejszym Porozumieniu, podpisują go i każda ze stron uzyskuje jeden egzemplarz do swoich akt.

Jeśli to pracownik występuje z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, składa przełożonemu albo innej osobie, odpowiedzialnej w zakładzie pracy za procesy zatrudnienia i zwolnień w firmie (według zwyczaju panującego w danym zakładzie pracy) oświadczenie o chęci rozwiązania umowy o pracę w taki sposób.

Jeśli to pracodawca występuje z inicjatywą rozwiązania umowy za porozumieniem stron, wystarczy ustne zakomunikowanie woli. Forma pisemna porozumienia jest jednak również zalecana.


Obowiązki stron związane z zakończeniem wykonywania pracy:

Pracownik powinien rozliczyć się z pracodawcą z powierzonego mu mienia tj. zdać telefon służbowy, samochód służbowy, komputer służbowy, badge do wejścia do budynku, wszelką dokumentację, jaka należy do pracodawcy itd.

Ponadto, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Obowiązek ten wynika z mocy prawa. Pracodawca nie może uzależnić wykonania swojej powinności od przedłożenia przez pracownika wniosku o jego wydanie.


Podstawa prawna:

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron wynika z art. 30 par. 1 ust. 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór