Powrót do góry
Formularz danych osobowych pracownika Wypełnij wzór

Formularz danych osobowych pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 01.03.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 01.03.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Formularz danych osobowych pracownika

Kwestionariusz osobowy pracownika jest to pismo, w którym nowy pracownik wskazuje pracodawcy swoje dane osobowe, w celu jego zatrudnienia. Jest on dokumentem obowiązkowym, po zakończeniu procesu rekrutacji. Zawiera pytania, dotyczące podstawowych danych osobowych tj.

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia,
  • dane kontaktowe,
  • adres zamieszkania,
  • wykształcenie,
  • numery identyfikacyjne (np. numer PESEL),
  • przebieg nauki,
  • przebieg kariery zawodowej,
  • stosunek do powszechnego obowiązku wojskowego,
  • wskazanie osoby, którą należy powiadomić w razie wypadku pracownika.

Pytania, dotyczące danych osobowych wrażliwych są zakazane, chyba że wynikają z możliwości uzyskania przez pracownika dodatkowych uprawnień m.in. pytanie o liczbę dzieci pracownika może wynikać z możliwości ubiegania się o urlop pod gruszą przez pracownika.

Zakazane są pytania m.in. o stan zdrowia, religię, poglądy polityczne, orientację seksualną, czy kobieta zamierza w najbliższym czasie zajść w ciążę, o przynależność związkową itd.

Jak korzystać z dokumentu?

Przystępując do procesu rekrutacji, po otrzymaniu CV lub listów motywacyjnych od kandydatów, zaleca się przekazanie im formularza, w którym wyrażą oni zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych. Zostaną w nim jednocześnie poinformowani o administratorze danych, jego adresie, prawach im przysługujących, związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz zakresie i okresie przetwarzania ich danych osobowych.

Formularz danych osobowych powinien zostać wypełniony w trakcie zawierania umowy o pracę bądź natychmiast po jej podpisaniu. Jest on zwykle wręczany pracownikowi w dniu rozpoczęcia pracy. Pracownik powinien odpowiedzieć rzetelnie na wszystkie wymienione w nim pytania.

Możliwe jest dokonanie przez pracodawcę wyboru prowadzenia dokumentacji w systemie teleinformatycznym, zamiast w formie dokumentu papierowego. Pracownik jest informowany o obowiązującej u danego pracodawcy formie przechowywania dokumentacji pracowniczej, a więc również formie, w jakiej należy wypełnić i przekazać pracodawcy niniejszy formularz.

Podstawa prawna

Obowiązek dotyczący wypełnienia kwestionariusza osobowego pracownika wynika z art. 22[1] Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór