Powrót do góry
List referencyjny pracownika Wypełnij wzór

List referencyjny pracownika

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.10.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 19.10.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

List referencyjny pracownika

Niniejszy list referencyjny pracownika jest prostym oświadczeniem, które może być wystawione przez pracodawcę, na wniosek pracownika, w celu potwierdzenia kwalifikacji, stażu pracy, danych osobowych byłego pracownika, jak również przedstawiać subiektywną ocenę pracy i przydatnych cech charakteru pracownika. Jest to list polecający dla przyszłych, nieoznaczonych indywidualnie, potencjalnych pracodawców. Może on pomóc pracownikowi w znalezieniu kolejnej pracy. Były przełożony może zarekomendować pracownika następnym pracodawcom, na danym stanowisku, nie ograniczając jednak kręgu odbiorców do jednego, wskazanego, potencjalnego pracodawcy.

List powinien być wyważony, nie przesadzony i wiarygodny.

Dokument ten powinien zawierać wykaz zatrudnienia, w tym nazw stanowisk, na których pracownik był zatrudniony u pracodawcy, okres zatrudnienia bądź służby, opinię o zatrudnieniu oraz spis obowiązków powierzonych i wykonywanych przez pracownika. Należy go odróżnić od przewidzianego w art. 97 Kodeksu Pracy, świadectwa pracy, którego wydanie, po zakończeniu stosunku pracy, jest obowiązkiem pracodawcy.


Jak stosować dokument?
Dokument może być wydany na prośbę pracownika, który przestaje pracować dla pracodawcy, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna tego zaprzestania: czy pracownik sam rezygnuje z pracy, czy zostaje zwolniony przez pracodawcę, czy doszło do reorganizacji zakładu pracy, w wyniku czego zlikwidowano stanowisko pracownika, czy też umowa o pracę terminową wygasła, czy pracownik przeszedł na emeryturę. We wszystkich tych sytuacjach pracownik może uzyskać referencje od pracodawcy.

Referencje potwierdzają szczegóły dotyczące zatrudnienia pracownika u pracodawcy, jak też zawierają ocenę wykonywanej przez pracownika pracy. Ocena ta zawiera się zwykle w dwóch lub trzech zdaniach, wskazuje, czy pracodawca poleciłby innemu podmiotowi, nie wskazanemu indywidualnie, zatrudnienie pracownika. Przedstawia jego wartościowe cechy charakteru, które czynią z niego pracownika pożądanego na rynku pracy.

Referencje są wystawiane przez przełożonego bądź inną kompetentną osobę w firmie. Ważne jednak, żeby osoba ta miała wiedzę na temat kompetencji i wykonywanej przez pracownika pracy.

Po jego sporządzeniu i podpisaniu przez kompetentną osobę, jest on wydany pracownikowi, albo osobiście, albo wysłany pocztą. Pracownik może posługiwać się niniejszym dokumentem w procesie rekrutacji do innych firm.


Podstawa prawna:
Nie ma żadnych przepisów określających, co należy zawrzeć w dokumencie dotyczącym referencji pracowniczych. Zakres treściowy listu referencyjnego wynika jedynie z praktyki.

Jak edytować wzór

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór