List referencyjny pracownika Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

List referencyjny pracownika

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 29.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 29.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Niniejszy list referencyjny jest oświadczeniem pracodawcy, wystawianym na wniosek pracownika, rekomendującym pracownika innym, potencjalnym pracodawcom. Potwierdza kwalifikacje i staż pracy byłego pracownika. Przedstawia subiektywną ocenę jego pracy, z perspektywy pracodawcy i przydatnych cech charakteru pracownika. Może on pomóc pracownikowi w znalezieniu kolejnej pracy.

List powinien być wyważony, nie przesadzony i wiarygodny.

Czy wiesz, że...

List referencyjny należy odróżnić od świadectwa pracy, przewidzianego w art. 97 Kodeksu Pracy, którego wydanie, po zakończeniu stosunku pracy, jest obowiązkiem pracodawcy.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument może być wydany na prośbę pracownika, który przestaje pracować dla pracodawcy, niezależnie od tego, jaka jest przyczyna ustania stosunku pracy:

  • pracownik sam rezygnuje z pracy;
  • pracownik zostaje zwolniony przez pracodawcę;
  • doszło do reorganizacji zakładu pracy, w wyniku czego zlikwidowano stanowisko pracownika;
  • wygasła terminowa umowa o pracę;
  • pracownik przeszedł na emeryturę.

We wszystkich tych sytuacjach pracownik może uzyskać referencje od pracodawcy.

Czy wiesz, że...

Referencje potwierdzają szczegóły, dotyczące zatrudnienia pracownika u pracodawcy, jak też zawierają ocenę wykonywanej przez pracownika pracy. Ocena ta zawiera się zwykle w dwóch lub trzech zdaniach, wskazuje, czy pracodawca poleciłby innemu podmiotowi, nie wskazanemu indywidualnie, zatrudnienie pracownika. Przedstawia jego wartościowe cechy charakteru, które czynią z niego pracownika pożądanego na rynku pracy.


Dokument zawiera:

  • wykaz zatrudnienia, w tym nazw stanowisk, które były mu powierzone w ramach stosunku pracy;
  • okres zatrudnienia bądź służby;
  • opinię o pracy pracownika;
  • spis obowiązków, powierzonych i wykonywanych przez pracownika.

Referencje są wystawiane przez przełożonego bądź inną kompetentną osobę w firmie. Ważne jednak, aby osoba ta miała wiedzę na temat kompetencji i pracy, wykonanej przez pracownika. Po jego sporządzeniu i podpisaniu, przez kompetentną osobę, dokument wydaje się pracownikowi, albo osobiście, albo wysyła się pocztą. Pracownik może posługiwać się niniejszym dokumentem w procesie rekrutacji do innych firm.


Podstawa prawna:

Nie ma żadnych przepisów określających podstawę prawną referencji pracowniczych.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór