Podanie o przejście na emeryturę przez pracownika Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Podanie o przejście na emeryturę przez pracownika

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 11.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron3-5 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 11.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 3-5 stron

Wypełnij wzór

Podanie o przejście na emeryturę to prośba pracownika, skierowana do pracodawcy, o rozwiązanie umowy o pracę, z powodu podjęcia decyzji przez pracownika o przejściu na emeryturę. W celu uzyskania prawa do świadczeń emerytalnych (potocznie: emerytury) należy, poza osiągnięciem wieku emerytalnego (oraz dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.: stażu pracy), zrezygnować z pracy, a więc rozwiązać umowę o pracę. Niniejszy dokument umożliwi pracownikowi wystąpienie z wnioskiem do pracodawcy o zakończenie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z powodu przejścia na emeryturę.

1. Dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. istnieją dwa wymogi przejścia na emeryturę:

  • osiągnięcie wieku emerytalnego: 60 lat przez pracownika - kobietę oraz 65 lat przez pracownika - mężczyznę oraz
  • osiągnięcie stażu pracy: 20 lat przez pracownika - kobietę oraz 25 lat przez pracownika - mężczyznę.


2. Dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948
r. wymogiem przejścia na emeryturę jest jedynie osiągnięcie wieku emerytalnego: 60 lat przez pracownika - kobietę oraz 65 lat przez pracownika - mężczyznę. Według nowelizacji prawa emerytalnego, która obowiązuje pracowników urodzonych od 31 grudnia 1948 r., staż pracy nie ma wpływu na samo uzyskanie prawa do emerytury, lecz wpływa na jej wysokość.

Wykonywanie niektórych, uprzywilejowanych zawodów umożliwia przejście na emeryturę we wcześniejszym wieku np. kolejarze, górnicy, nauczyciele, artyści itd., podobnie jak wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Czy wiesz, że...

Przejście na emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego
nie jest obowiązkiem pracownika - teoretycznie może on wykonywać pracę nawet do końca swojego życia, bez ograniczeń, jeśli nie chce on pobierać emerytury oraz jego predyspozycje zdrowotne na to zezwalają - wówczas prawo do świadczeń emerytalnych zostanie automatycznie zawieszone. Każdy pracownik może sam zdecydować, w jakim wieku i czy w ogóle chce przejść na emeryturę.

Po rozwiązaniu umowy o pracę z powodu przejścia na emeryturę, możliwe jest łączenie pobierania emerytury z otrzymywaniem wynagrodzenia za wykonywanie pracy - w tym celu, po uzyskaniu prawa do emerytury (otrzymaniu decyzji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - ZUS) należy zawrzeć z pracodawcą nową umowę o pracę. Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, mogą dorabiać bez ograniczeń, pozostali muszą uważać, by nie przekroczyć kwoty, po której świadczenie emerytalne zostanie zmniejszone lub wstrzymane.


Jak korzystać z dokumentu?

Pracownik może złożyć prośbę o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę w każdym możliwym trybie (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, rozwiązanie na mocy porozumienia stron). Zwykle jednak prośba pracownika o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę następuje na mocy porozumienia stron. Niniejszy wzór odpowiada więc przyjętemu zwyczajowi.

Podanie o przejście na emeryturę powinno zawierać:

  • miejscowość i datę;
  • dane pracownika i pracodawcy;
  • oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę;
  • (jeśli dotyczy) informacja o osiągnięciu wieku emerytalnego;
  • dzień proponowanego rozwiązania umowy o pracę;
  • podpis pracownika i pracodawcy;

Dokument należy wypełnić i przekazać pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd. W celu zachowania postaci papierowej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Pismo o przejście na emeryturę warto złożyć do pracodawcy z wyprzedzeniem np. miesięcznym lub nawet kilkumiesięcznym (szczególnie ze względu na przysługującą odprawę emerytalna, która wymaga zebrania funduszy). W wyniku złożenia pracodawcy niniejszego dokumentu, rozwiązaniu ulegnie umowa o pracę - wówczas pracownik będzie mógł złożyć wniosek o przejście na emeryturę do ZUS tzw. EMP, załączając wymagane dokumenty (np. świadectwo pracy).

Podstawa prawna:

Warunki przejścia na emeryturę wynikają z art. 24 i nast. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dla osób urodoznych po 31 grudnia 1948 r.) oraz z art. 27 i nast. ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dla osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.).

Koniecznośc rozwiązania umowy o pracę w celu uzyskiwania emerytury wynika z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwość uzyskania odprawy emerytalnej wynika z art. 92(1) Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór