Powrót do góry
Wniosek o okazjonalną pracę zdalną Wypełnij wzór

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 05.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną

Wniosek o okazjonalną pracę zdalną to prośba pracownika, skierowana do pracodawcy o przyznanie pracownikowi okazjonalnej pracy zdalnej. Przysługuje ona w sytuacjach incydentalnych, ze względu na potrzeby pracownika. Z inicjatywą wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej może więc wystąpić wyłącznie pracownik. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi przyznania okazjonalnej pracy zdalnej, chyba że wykonywana przez pracownika praca nie jest możliwa do wykonywania w ramach pracy zdalnej. W trakcie roku kalendarzowego pracownikowi przysługują 24 dni na okazjonalną pracę zdalną.

Nie jest możliwe w ramach okazjonalnej pracy zdalnej wykonywanie następujących prac:

 • szczególnie niebezpiecznych;
 • w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych, określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi, stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
 • związanych ze stosowaniem lub wydzielaniem się szkodliwych czynników biologicznych, substancji radioaktywnych oraz innych substancji lub mieszanin wydzielających uciążliwe zapachy;
 • powodujących intensywne brudzenie.

Pracodawca może przeprowadzać kontrole wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, kontrole przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej oraz kontrole wymogów bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych - kwestie te pracodawca powinien omówić z pracownikiem.

Różnice między okazjonalną pracą zdalną a regularną pracą zdalną:

W przeciwieństwie do regularnej pracy zdalnej, okazjonalna praca zdalna jest wykonywana incydentalnie, w celu zaspokojenia wyłącznych potrzeb pracownika, a przysługując w limitowanej liczbie 24 dni w roku kalendarzowym, nie powoduje ona nadmiernych kosztów dla pracownika. Wobec tego, w przypadku okazjonalnej pracy zdalnej pracodawca został zwolniony z wielu obowiązków, które dotyczą regularnej pracy zdalnej, m.in. pracodawca nie musi:

 • ustalać zasad wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej w porozumieniu, zawartym ze związkami zawodowymi lub w regulaminie;
 • przekazywać pracownikowi dodatkowej informacji o warunkach zatrudnienia w ramach okazjonalnej pracy zdalnej;
 • zapewniać pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, niezbędnych do wykonywania okazjonalnej pracy zdalnej, pokrywać kosztów, związanych z wykonywaniem okazjonalnej pracy zdalnej, a także zapewniać pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi narzędzi pracy;
 • przeprowadzać szkoleń okresowych pracowników, zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek zawiera:

 • oznaczenie stron;
 • prośbę o przyznanie okazjonalnej pracy zdalnej;
 • daty skorzystania z okazjonalnej pracy zdalnej;
 • (ewentualnie) ilość wykorzystanych dni okazjonalnej pracy zdalnej w danym roku;
 • (ewentualnie) uzasadnienie wniosku.

Wniosek nie musi zawierać uzasadnienia - jest ono dobrowolne. Pracodawca ma obowiązek uwzględnić wniosek pracownika o przyznanie okazjonalnej pracy zdalnej (chyba że jego praca nie jest możliwa do wykonywania w tym trybie lub pracownik wykorzystał już limit 24 dni okazjonalnej pracy zdalnej w dniu złożenia wniosku).

Wniosek należy wypełnić i przekazać pracodawcy w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd. W celu zachowania postaci papierowej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Wniosek o przyznanie okazjonalnej pracy zdalnej wynika z art. 6733 § 1 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór