Oświadczenie o niekaralności Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o niekaralności

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 07.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,4 - 51 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 07.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,4 - 51 głosów

Wypełnij wzór

Oświadczenie o niekaralności to dokument, który sporządza osoba, której on dotyczy. Potwierdza ona w nim fakt, że nie została skazana wyrokiem sądu, nie jest przeciwko niej prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe oraz że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. Należy zawsze dopytać, czy wymagane jest:

  • oświadczenie o niekaralności (niniejszy dokument) czy
  • zaświadczenie o niekaralności (wydawane z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości).

Oświadczenie składa się podmiotowi, który wymaga takiego dokumentu np. w procesie rekrutacji na stanowiska, na które ustawa wymaga niekaralności np. wychowawców lub kierowników obozu czy kolonii dla dzieci i młodzieży.


Zaświadczenie czy oświadczenie?

Gdy ustawa wprost wskazuje, że wymaga się urzędowego zaświadczenia o niekaralności, wówczas niniejsze oświadczenie o niekaralności nie będzie właściwe. Natomiast w sytuacjach, gdy ustawa nie precyzuje takiej formy, mówiąc jedynie o konieczności niekaralności, wystarczające będzie niniejsze oświadczenie. Zgodnie bowiem z treścią art. 217 par. 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, forma zaświadczenia o niekaralności będzie wymagana, gdy:

  • urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis prawa;
  • osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Czy wiesz, że...

Jeśli wymagane jest więc zaświadczenie o niekaralności, pochodzące z kartoteki karnej Krajowego Rejestru Karnego Ministerstwa Sprawiedliwości, niniejszy dokument nie będzie właściwy. Należy wówczas zwrócić się z wnioskiem do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego albo do dowolnego punktu informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego oraz wnieść opłatę za wydanie dokumentu (20 zł lub 30 zł).


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać, a następnie przekazać podmiotowi, który go wymaga od oświadczającego.


Podstawa prawna:

Oświadczenie o niekaralności wymaga się na podstawie przepisów szczególnych. Przykłady zawodów, dla których można skorzystać z niniejszego oświadczenia o niekaralności:


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór