Powrót do góry
Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej Wypełnij wzór

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 12.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 12.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

Wniosek o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej to pismo pracownika, skierowane do pracodawcy, w którym pracownik wnioskuje o powrót do wykonywania pracy w trybie stacjonarnym. Pracownik chciałby zaprzestać wykonywania pracy zdalnej i przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy.

Dokument dotyczy sytuacji, w której pracownik rozpoczął wykonywać pracę zdalną w trakcie zatrudnienia, a więc łączy go z pracodawcą zwykła umowa o pracę - nie dotyczy więc sytuacji zatrudnienia od początku na podstawie umowy o pracę zdalną.

Czy wiesz, że...

Przepisy o pracy zdalnej zaczęły obowiązywać 7 kwietnia 2023 r. i uchyliły dotychczasowe przepisy o telepracy.


Termin zaprzestania wykonywania pracy zdalnej:

Złożenie wniosku sprawi, że strony ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków realizowania pracy. Termin ten nastąpi:

  • nie później niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku (w razie obopólnego porozumienia).
  • w dniu następującym, po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku (w razie braku porozumienia stron).

Jeśli praca zdalna jest wykonywana na podstawie polecenia pracodawcy, wówczas pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem.

W przypadku zmiany warunków lokalowych i technicznych uniemożliwiającej wykonywanie pracy zdalnej, pracownik informuje o tym niezwłocznie pracodawcę. W takim przypadku pracodawca niezwłocznie cofa polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Jak korzystać z dokumentu?

Wniosek zawiera:

  • imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pracownika;
  • nazwę i adres siedziby pracodawcy;
  • prośbę o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej;
  • datę przywrócenia do pracy w trybie stacjonarnym;
  • (ewentualnie) przyczynę zaprzestania wykonywania pracy zdalnej.

Przepisy prawa wymagają złożenia wniosku o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

Zaleca się zachowanie kopii wniosku w swojej domowej dokumentacji.

Podstawa prawna:

Możliwość zaprzestania wykonywania pracy zdalnej wynika z art. 67(22) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór