Aneks do umowy Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Aneks do umowy

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 18.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1-2 strony
4,8 - 3 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 18.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Ocena: 4,8 - 3 głosy

Wypełnij wzór

Aneks do umowy to dokument, w którym zamieszcza się zmiany do umowy już zawartej, która w wyniku trwającej współpracy, okazała się niewystarczająca i należy zmienić niektóre jej postanowienia. Jest to wzór uniwersalny, przeznaczony dla większości umów (poza umową o pracę, o czym poniżej), na przykład:

 

Zmiana stron umowy

W zależności od zmienianej umowy, mogą pojawić się szczególne uregulowania, dotyczące możliwości zmiany stron umowy oraz szczególnych warunków takiej zmiany. W razie chęci zmiany stron umowy, czy to dłużnika, czy wierzyciela, zaleca się konsultację wzoru z prawnikiem.

Zmiana umowy o pracę

Umowa o pracę ma inny tryb zmian, niż inne umowy, ze względu na zwiększoną ochronę interesów pracownika, przyznaną mu w Kodeksie Pracy.

Zmiany umowy o pracę wymagają zachowania specjalnego trybu i mogą być wprowadzone za pomocą:

 • wypowiedzenia zmieniającego (w razie zmiany istotnych warunków pracy lub płacy, np.: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy itd.);
 • porozumienia zmieniającego (inne zmiany, niż dotyczące istotnych warunków pracy lub płacy np. powierzone zadania, stanowiska, zasady bhp itd.).

Niniejszy aneks zmieniający nie będzie więc odpowiedni, w razie chęci zmiany umowy o pracę.

Jak korzystać z dokumentu?

Aneks powinien zawierać co najmniej:

 • miejscedatę jego zawarcia;
 • wymienienie stron umowy;
 • wskazanie zmienianej umowy;
 • opis zmian;
 • datę, od której zmiany będą obowiązywać;
 • podpisy stron.

Aneks powinien zostać zawarty w takiej samej formie, w jakiej zawarto zmienianą umowę. Jeśli umowa została zawarta:

 • w formie dokumentowej - aneks wystarczy zawrzeć w takiej samej formie;
 • w formie pisemnej lub elektronicznej - aneks powinien być zawarty w formie pisemnej, a więc należy go wydrukować, a następnie powinien on zostać odręcznie podpisany, przez obie strony umowy albo elektronicznej - wówczas należy podpisać go za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • z datą pewną - aneks należy zawrzeć w obecności urzędnika państwowego, który potwierdzi zawarcie umowy w tym dniu;
 • z podpisem urzędowo poświadczonym - aneks należy zawrzeć, podpisując go w obecności notariusza lub kosnula RP;
 • w formie notarialnej - aneks należy zawrzeć u notariusza.

Dokument załącza się do umowy, która jest zmieniana - stanowi on jej załącznik i integralną część.

Jeśli aneks dotyczy umowy spółki, należy wprowadzić również odpowiednie zmiany w rejestrze spółki, posługując się urzędowymi formularzami.

Podstawa prawna:

Warunki zmian umowy reguluje art. 77 § 1 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór