Powrót do góry
Zwolnienie z długu Wypełnij wzór

Zwolnienie z długu

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 19.09.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1-2 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 19.09.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1-2 strony

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Zwolnienie z długu

Zwolnienie z długu to umowa, która potwierdza, że wierzyciel (czyli osoba, której dłużnik powinien zapłacić dług np. czynsz najmu, cenę za towar itd.) zwolnił dłużnika z długu, a dłużnik to zwolnienie przyjął. Dłużnik może być zwolniony z części lub całości długu. Zwolnienie z długu, nazywane również umorzeniem długu, oznacza, że dłużnik nie jest już zobowiązany (w części lub całości) do zapłaty wobec wierzyciela, w następstwie czego zobowiązanie - dług - wygasa. Innymi słowy, dług przestaje istnieć, mimo braku zaspokojenia interesu wierzyciela, który z tego zaspokojenia, z jakichś względów, zrezygnował.

Umowa może znaleźć zastosowanie w sytuacji jakiegokolwiek zobowiązania (długu) np. w razie długu, związanego z zapłatą za sprzedaż produktu na raty albo w razie zwolnienia z opłat za czynsz lub inne opłaty eksploatacyjne lokalu, w razie wynajmu mieszkania lub wynajmu miejsca parkingowego, jak też podnajmu lokalu itd.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument składa się z:

  • oznaczenia stron umowy;
  • opisu długu;
  • zakresu zwolnienia z długu;
  • przepisów końcowych;
  • podpisów stron.

Dokument można zawrzeć w formie pisemnej, co ma walor dowodowy, w razie, gdyby wierzyciel wypierał się, w późniejszym czasie, faktu zwolnienia z długu. W tym celu, należy dokument wydrukować i podpisać, przez obie strony umowy. Każda ze stron umowy powinna uzyskać jeden podpisany egzemplarz umowy.

Dokument ten powinien zawierać oświadczenia obu stron - nie wystarczy podpis jedynie wierzyciela, który potwierdza zwolnienie z długu. Dłużnik musi również wyrazić swoją wolę zaakceptowania zwolnienia z długu.

O zwolnieniu z długu może też świadczyć fakt, że wierzyciel wydał dłużnikowi pokwitowanie spełnienia świadczenia, ten ostatni zaś je przyjął. Wówczas jest to zawarcie umowy o zwolnienie z długu w sposób dorozumiany. Takie dorozumiałe zwolnienie niesie jednak za sobą ryzyko braku dowodów, w razie zmiany stanowiska przez jedną ze stron np. wierzyciela.


Podstawa prawna:

Zwolnienie z długu wynika z art. 508 ustawy Kodeks Cywilny.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór