Umowa z influencerem Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa z influencerem

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 05.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron5-7 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 5-7 stron

Wypełnij wzór

Umowa o współpracę lub barteru z influencerem to dwustronne zobowiązanie pomiędzy reklamodawcą i influencerem mające za przedmiot stworzenie i opublikowanie reklamy marki lub wybranych produktów lub usług reklamodawcy przez Influencera, na profilu Influencera w serwisie społecznościowym (np. Facebook, Instagram, X - były twitter, TikTok itd.). Jest to sposób na poszerzenie rozpoznawalności swojej marki.

Strategia reklamowa influencer marketing różni się od klasycznej strategii marketingowej sposobem komunikowania - reklama produktu zawarta jest w materiałach tworzonych przez influencera, osoby rozpoznawalnej, który poleca wypróbowane przez siebie produkty lub usługi reklamodawcy. Zwykle jego reklama nie odbiega od regularnie tworzonych przez niego treści. Użytkownicy postrzegają Influencerów jako równych sobie i w efekcie dążą do naśladowania ich zachowań, mając zaufanie do decyzji i preferencji Influencerów. Reklamowanie produktów lub usług przez Influencerów w serwisach społecznościowych nie jest nieograniczone. Istnieją m.in. ograniczenia przedmiotowe reklamowania części towarów np. alkoholu, tytoniu, leków na receptę, suplementów diety itd.

Influencer to osoba, która działając w sieci w popularnych serwisach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, TikTok itd.) stała się osobą rozpoznawalną, posiadającą pewną reputację i autorytet w konkretnej dziedzinie, co umożliwia jej wywieranie wpływu na decyzje i preferencje innych użytkowników (swoich obserwatorów). Influencerzy publikują recenzje produktów lub artykuły informacyjne, w zamian za możliwość wypróbowania danego towaru albo bonus finansowy ze strony reklamodawcy. Influencer może zostać ambasadorem marki i budować jej wizerunek, skojarzenia z reklamodawcą lub jego produktami i usługami za pośrednictwem swoich serwisów społecznościowych. Influencer jest uważany za przedsiębiorcę, nawet jeśli nie zarejestrował własnej działalności gospodarczej.

Reklamodawca to przedsiębiorca, który zleca reklamę lub promocję swojej marki, produktów lub usług na profilu Influencera w serwisach społecznościowych, w zamian za korzyści materialne, m.in. finansowe, przedmiotowe lub usługowe (za: Rekomendacje Prezesa UOKiK). Zlecając Influencerowi stworzenie reklamy, reklamodawca ponosi odpowiedzialność za jej niezgodność z prawem, zgodnie z treścią art. 429 Kodeksu Cywilnego: "Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę, wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności."

Reklama to przekaz handlowy, zmierzający do promocji sprzedaży lub odpłatnego korzystania z towarów lub usług. Reklamą jest też autopromocja, czyli reklama produktów lub usług własnych. Ponadto reklamą jest przekaz handlowy zmierzający do promowania marki (za: Rekomendacje Prezesa UOKiK). Treści reklamowe nie mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Konsument (w tym obserwator Influencera) powinien być informowany, że ma do czynienia z reklamą. Niezgodne z prawem są: brak wyróżnienia materiałów reklamowych i nieodróżnianie ich od tych niekomercyjnych.


Oznaczanie postów sponsorowanych

Zgodnie z rekomendacjami Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) posty sponsorowane powinny być oznaczone w sposób z którego jasno wynika, że jest to płatna współpraca. Materiały reklamowe powinny być oznaczone w sposób czytelny, jednoznaczny oraz zrozumiały dla każdego odbiorcy. Rekomendowane jest dwupoziomowe oznaczanie, czyli skorzystanie zarówno z funkcjonalności platformy do oznaczania treści reklamowych, jak i oznaczenia we własnym zakresie (np. w opisie, na zdjęciu lub filmie, w narracji materiału). Treści Influencera nie powinny stanowić ukrytej reklamy ani kryptoreklamy.

Ponadto, Influencer ma obowiązek ujawnić w materiałach reklamowych, że artykuł jest sponsorowany. W ten sposób konsument - użytkownik Influencera - zostaje poinformowany o treści reklamowej. W przeciwnym razie mogłoby to stanowić wprowadzenie w błąd i ryzyko wywołania mylnego wrażenia u użytkownika o bezstronności influencera (czyn nieuczciwej konkurencji).


Jak korzystać z umowy?

Zawarta umowa chroni obie strony stosunku prawnego - zarówno reklamodawcę, jak i Influencera - oraz może zapobiec konfliktom w przyszłości. W umowie określa się, czy jest to jednorazowa współpraca, polegająca na zamieszczeniu określonej liczby publikacji, czy też umowa, mająca charakter stałej współpracy, w ramach której Influencer zobowiązuje się do określonej liczby publikacji, w okresie trwania umowy.

Umowa zawiera:

  • dane osobowe reklamodawcy oraz Influencera;
  • przedmiot umowy – czyli zakres czynności do wykonania przez Influencera;
  • sposób i wartość wynagrodzenia;
  • sposób zapłaty wynagrodzenia (przelew czy zapłata gotówką);
  • (ewentualnie) klauzula poufności;
  • (ewentualnie) klauzula o zakazie konkurencji dotycząca zakazu reklamowania konkurencyjnych marek;
  • (ewentualnie) klauzula dotycząca nabycia majątkowych praw autorskich przez reklamodawcę;
  • zasady wypowiedzenia umowy;
  • przepisy końcowe;
  • podpisy stron.


Umowę można sporządzić w dowolnej formie. Jednakże jeśli umowa przewiduje przeniesienie praw autorskich należy ją sporządzić na piśmie lub w formie elektronicznej (z wykorzystaniem kwalifikowanych podpisów elektronicznych)

Reklamodawca odprowadza 17% zaliczki na poczet podatku dochodowego w ramach rozliczenia umowy z Influencerem.

Podstawa prawna:

Umowa o świadczenie usług marketingowych z influencerem wynika z art. 750 w zw. z art. 734 i nast. Kodeksu Cywilnego.

Sposoby oznaczania postów wynikają z rekomendacji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór