Wezwanie do zapłaty Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wezwanie do zapłaty

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 05.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,1 - 63 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 05.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,1 - 63 głosy

Wypełnij wzór

Wezwanie do zapłaty jest to dokument, który oczekujący zapłaty (wierzyciel) kieruje do dłużnika, celem upomnienia go o konieczności płatności umówionej kwoty. Wierzyciel wyznacza w wezwaniu do zapłaty dodatkowy termin na uregulowanie zaległości. Brak zapłaty we wskazanym terminie może spowodować rozpoczęcie naliczania odsetek, od wymagalnej kwoty oraz skierowanie przez wierzyciela pozwu do sądu.

Jak korzystać z dokumentu?

Przyjmuje się, że wezwanie do zapłaty powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia;
  • dane wierzyciela;
  • dane dłużnika;
  • opis stosunku prawnego, z którego wynika obowiązek zapłaty (np. umowa sprzedaży, umowa najmu, umowa świadczenia usług itd.);
  • kwotę długu i termin spłaty;
  • poinformowanie o rozpoczęciu naliczania odsetek od wymaganej kwoty;
  • poinformowanie o ryzyku wniesieniu pozwu o zapłatę do właściwego sądu;
  • numer rachunku bankowego, na który dłużnik powinien dokonać zapłaty;
  • odręczny podpis wierzyciela.

Termin, wskazany w wezwaniu do spłaty długu jest dowolny np. 7 dni, 14 dni, miesiąc itd. od daty doręczenia niniejszego wezwania do zapłaty.

Dokument należy wypełnić zgodnie z pytaniami znajdującymi się po lewej stronie formularza, następnie wydrukować i podpisać odręcznie. Wezwanie należy wysłać listem poleconym, gdyż dowód wysłania wezwania do zapłaty, wraz z kopią wezwania do zapłaty stanowią załączniki do pozwu o zapłatę, które kieruje się do sądu w sytuacji, gdy dłużnik nie spłacił zadłużenia, mimo otrzymania wezwania. Wraz z doręczeniem wezwania dłużnikowi, rozpoczyna bieg termin do zapłaty, wskazany w wezwaniu, a jego upływ może rozpocząć naliczanie odsetek od wymagalnej kwoty.

Brak uregulowania należności w terminie wskazanym w wezwaniu uprawnia wierzyciela do wniesienia pozwu o zapłatę do właściwego sądu.

Podstawa prawna:

Konieczność wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty wynika z art. 455 i art. 476 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór