Faktura Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Faktura

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 22.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 22.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Faktura jest to dokument księgowy, potwierdzający cenę sprzedaży oraz zawierająca szczegóły dotyczące płatności za sprzedaż towaru lub wykonanie usługi, za co zwykle odprowadza się podatek VAT. Jest to szczególny rodzaj rachunku, wystawiony przez przedsiębiorcę (podatnika VAT). Dokument ten wydaje się w obiegu między przedsiębiorcami. Faktura może być też wydana przez przedsiębiorcę osobie fizycznej, konsumentowi. Nadaje się ona dla wszystkich rodzajów towarów i usług.


Elementy składowe faktury:

Faktura powinna zawierać:

 • datę wystawienia;
 • numer identyfikujący fakturę;
 • imiona i nazwiska lub nazwy i adresy obu stron transakcji: podatnika i nabywcy towarów lub usług;
 • NIP obu stron: podatnika i nabywcy towarów lub usług (chyba że nabywca nie jest podatnikiem - przedsiębiorcą, wówczas podaje się tylko numer sprzedawcy);
 • datę dokonania/zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi (bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą);
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
 • miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
 • cenę jednostkową (netto) towaru lub usługi bez kwoty podatku;
 • kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
 • suma cen dostarczonych towarów lub wykonanych usług, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
 • stawkę podatku;
 • sumę wartości sprzedaży netto z poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto;
 • kwotę należności ogółem.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument należy wypełnić odpowiadając na wszystkie pytania, wydrukować, podpisać odręczniewysłać lub przekazać kupującemu lub usługobiorcy. Możliwe jest też posługiwanie się wersją elektroniczną faktury (czyli bez konieczności drukowania, ani odręcznego podpisu), jeśli obie strony umowy wyraziły na to zgodę.

Stawki VAT:

Czy wiesz, że...

Od 1 listopada 2019 r. można występować z wnioskiem do Krajowej Izby Skarbowej o wydanie WIS (wiążących informacji stawkowych). WIS informuje podatników o stawce podatku VAT, którą powinni stosować przy sprzedaży towarów i świadczeniu usług oraz jednocześnie wiąże organ podatkowy wobec podmiotu, dla którego został wydany, w odniesieniu do towaru albo usługi, której dotyczy. Organ podatkowy nie może więc kwestionować np. wysokości stawki podatkowej, stosowanej przez podatnika, w oparciu o uzyskaną WIS, gdy towar albo usługa jest tożsama z opisem, zawartym w WIS.

Listę wskazującą odpowiednie stawki VAT można znaleźć w ustawie o VAT oraz rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1719, ze zm.);

 • 23% - stawka podstawowa - stosuje się ją zawsze, gdy przepisy podatkowe nie przewidują innej stawki podatku dla danego towaru lub usługi (stawka domyślna);
 • 8% - stawka obniżona;
 • 7% - stawka obniżona;
 • 5% - stawka obniżona (we wzorze należy wpisać ją ręcznie, po udzieleniu odpowiedzi: "inne");
 • 4% - stawka obniżona;
 • 0% - stawka przewidziana m.in. w razie eksportu towarów i Wewnątrzwspólnotowej Dostawy Towarów.

Zwolnienie z VAT – stosują zarówno przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia przedmiotowego (ze względu na obrót danym towarem lub usługą, zwolnioną przez ustawę z VAT), jak i przedsiębiorcy stosujący zwolnienie podmiotowe według branży (np. usługi lekarza). Podatnik prowadzący sprzedaż zwolnioną od podatku nie ma obowiązku wystawienia faktury w odniesieniu do sprzedaży zwolnionej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy kupujący zgłosi żądanie jej wystawienia, w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty - wówczas fakturę należy wystawić.

"Podatek należny rozlicza nabywca" lub "np" (nie podlega opodatkowaniu) – to oznaczenie stosuje się najczęściej w przypadku sprzedaży usług poza Polskę (obrót transgraniczny), kiedy VAT płaci nabywca w swoim kraju.

Import lub eksport sprzedaży towarów lub wykonania usług

Co do zasady, poza kilkoma wyjątkami, w sytuacji sprzedaży towarów lub wykonania usług dla przedsiębiorców, mających swoją siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej, faktura powinna być wystawiona bez naliczonego podatku VAT (podatek na fakturze wyniesie 0 zł), z adnotacją, że "podatek należny rozlicza nabywca". Podatek VAT odprowadza się bowiem w miejscu sprzedaży towaru lub wykonania usługi, co oznacza, że jest to miasto, w którym ma siedzibę kupujący lub odbiorca usługi.


Podstawa prawna:

Wymagania dotyczące elementów składowych faktury zawierają się w przepisie art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług. Stawki podatku VAT określone są w art. 41 i nast. w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór