Pokwitowanie odbioru gotówki Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pokwitowanie odbioru gotówki

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 20.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,5 - 12 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 20.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,5 - 12 głosów

Wypełnij wzór

Pokwitowanie odbioru gotówki to dowód zapłaty gotówką za zobowiązanie (np. płatność czynszu najmu), za świadczoną usługę (np. płatność za wykonanie manicure), sprzedaż produktu lub realizacja decyzji organu państwowego (np. płatność alimentów, wynikających z wyroku sądu). Dokument jest wystawiany na prośbę osoby płacącej gotówką. Dowodzi on faktu dokonania płatności. Jest przydatny osobie, która zapłaciła gotówką, gdyż w razie ewentualnego sporu, dotyczącego spełnienia świadczenia, to ona ma obowiązek wykazać, iż uiściła płatność. Brak pokwitowania odbioru gotówki może spowodować, że zobowiązany do płatności nie będzie mógł wykazać, że dokonał już płatności. W skrajnych przypadkach, jeśli płacący nie wykaże faktu zapłaty gotówką, istnieje ryzyko, że sąd orzeknie obowiązek zapłaty za produkt lub usługę, mimo że płacący twierdzi, że już raz to uczynił.

W celu potwierdzenia płatności kaucji można posłużyć się dokumentem zatytułowanym: "Potwierdzenie płatności kaucji".


Pokwitowanie a faktura:

Pokwitowanie odbioru gotówki należy odróżnić od faktury. Faktura jest to dokument księgowy, za pomocą którego przedsiębiorca informuje klienta o szczegółach i cenie sprzedanych towarów lub świadczonych usług oraz o wysokości podatku do zapłacenia i żąda zapłaty ceny. W przeciwieństwie do faktury, pokwitowanie odbioru gotówki potwierdza tylko, że dana osoba otrzymała sumę pieniędzy od innej osoby.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę osoby, która dokonała płatności;
  • imię i nazwisko lub nazwę osoby, która otrzymała płatność;
  • kwotę płatności;
  • metodę płatności: gotówką;
  • tytuł transakcji;
  • informację, czy kwota wyczerpuje całość długu;
  • datę i miejsce płatności;
  • podpis osoby, która otrzymała płatność.

Pokwitowanie odbioru gotówki może być wręczone osobiście, w momencie odbioru gotówki, albo przesłane w dowolny sposób (np. doręczone pocztą lub e-mailem). Nie ma żadnego limitu czasowego, do którego płacący może domagać się wydania pokwitowania. Odbiorca pieniędzy powinien wydać pokwitowanie niezwłocznie na żądanie płacącego.

Jeśli pokwitowanie powinno być sporządzone na piśmie, należy wówczas wypełnić niniejszy dokument, wydrukować go, podpisać odręcznie, a następnie wysłać pocztą/kurierem lub przekazać go osobiście. Pokwitowanie, które nie wymaga formy pisemnej, może być sporządzone w formie dokumentowej, a więc nie wymaga ani wydruku, ani odręcznego podpisu.


Podstawa prawna:

Pokwitowanie płatności gotówką wynika z art. 462 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór