Powrót do góry
Pokwitowanie odbioru gotówki Wypełnij wzór

Pokwitowanie odbioru gotówki

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 04.01.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Ocena 5 - 1 głos
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 04.01.2020

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Ocena: 5 - 1 głos

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Pokwitowanie odbioru gotówki

Pokwitowanie odbioru gotówki jest to dowód płatności za zobowiązanie wynikające z umowy (np. płatność czynszu najmu), za jakąś świadczoną usługę (np. płatność za wykonany manicure) lub sprzedaż produktu lub z innego powodu (np. alimenty wynikające z wyroku sądu). Dokument zwykle dotyczy większej sumy pieniężnej. Jest zwykle wystawiany na prośbę osoby płacącej gotówką.

Dokument ten jest niezmiernie przydatny osobie, która zapłaciła gotówką, gdyż w razie ewentualnego sporu dotyczącego spełnienia świadczenia, to ona ma obowiązek wykazać, że uiściła płatność. Dokument ten dowodzi fakt płatności. Brak pokwitowania odbioru gotówki może spowodować, że zobowiązany do płatności nie będzie umiał wykazać, że dokonał już płatności, a więc w skrajnych przypadkach istnieje ryzyko, że sąd orzeknie obowiązek zapłaty za produkt lub usługę, mimo że płacący twierdzi, że już raz to uczynił.

Nie ma żadnego limitu terminu, do którego płacący może domagać się wydania pokwitowania zapłaty świadczenia gotówką. Odbiorca pieniędzy powinien zatem wydać pokwitowanie zarówno w sytuacji, gdy osoba dokonująca płatności zwróci się z taką prośbą w chwili wnoszenia płatności, jak i po tym terminie.

Pokwitowanie odbioru gotówki należy odróżnić od faktury. Faktura jest to dokument księgowy, za pomocą którego przedsiębiorca informuje klienta o szczegółach i cenie sprzedanych towarów lub świadczonych usług i żąda ich zapłaty. Pokwitowanie odbioru gotówki potwierdza tylko, że dana osoba otrzymała sumę pieniędzy od innej osoby.


Jak stosować dokument?

Dokument zawiera następujące informacje:

  • imię i nazwisko lub nazwę osoby, która dokonała płatności;
  • imię i nazwisko lub nazwę osoby, która otrzymała płatność;
  • kwotę płatności;
  • metodę płatności: gotówką;
  • tytuł prawny transakcji;
  • datę i miejsce płatności;
  • podpis osoby, która otrzymała płatność.

Pokwitowanie odbioru gotówki może być wręczone osobiście, w momencie odbioru gotówki, albo przesłane w dowolny sposób (np. doręczone pocztą lub e-mailem).

Pokwitowanie powinno być sporządzone na piśmie i zawierać obowiązkowo podpis osoby, która odebrała pieniądze. Należy więc wypełnić dokument, wydrukować, podpisać, a następnie przygotować do wysyłki lub przekazać go osobiście.


Podstawa prawna:

Pokwitowanie płatności gotówką wynika z art. 462 par. 1 Kodeksu Cywilnego.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór