Powrót do góry
Umowa sprzedaży pojazdu używanego Wypełnij wzór

Umowa sprzedaży pojazdu używanego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 21.04.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 21.04.2020

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa sprzedaży pojazdu używanego

Umowa sprzedaży pojazdu używanego służy do sprzedaży Kupującemu, przez Sprzedającego, pojazdu używanego, dowolnego typu: samochód, motocykl, ciężarówka itd. Zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź przedsiębiorcy.

Dokument ten zawiera wszystkie wymagane warunki umowy tj.

 • charakterystykę pojazdu;
 • stan pojazdu;
 • cenę sprzedaży;
 • ewentualny zadatek;
 • warunki płatności;
 • okoliczności wydania pojazdu;
 • skutki opóźnienia w zapłacie ceny;
 • skutki odstąpienia od umowy.

Wraz z wydaniem pojazdu przez Sprzedającego, jest on obowiązany wydać następujące dokumenty tj.

 • dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego;
 • kartę pojazdu (jeżeli była wydana);
 • tablice rejestracyjne.


Jak stosować dokument?

Umowa sprzedaży pojazdu używanego warto zawrzeć na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem, zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony powinny złożyć swoje odręczne podpisy.

Po podpisaniu umowy, w terminie umówiony do wydania pojazdu,

 • Sprzedający powinien wydać Kupującemu kluczyki samochodowe i niezbędne dokumenty pojazdu,
 • Kupujący powinien zapłacić cenę, albo jednorazowo, w terminie ustalonym w umowie, albo w ratach. Możliwe jest także zastrzeżenie zadatku.
 • Kupujący ma 30 dni, od dnia podpisania umowy, na zarejestrowanie pojazdu pod swoim imieniem i nazwiskiem w urzędzie starosty, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Całkowity koszt rejestracji pojazdu wynosi 180,50 zł.
 • Kupujący powinien także wykupić ubezpieczenie OC.

W sytuacji, gdy obie Strony umowy mieszkają w tym samym powiecie, przepisy dopuszczają możliwość, by po przerejestrowaniu pojazdu, tablice rejestracyjne pozostały te same.


Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące umowy sprzedaży są uregulowane w art. 535 i następne Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek rejestracji pojazdu i warunki jego dokonania określają art. 73 i następne ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór