Powrót do góry
Umowa sprzedaży samochodu używanego Wypełnij wzór

Umowa sprzedaży samochodu używanego

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 26.10.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 3-4 strony
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 26.10.2020

Rozmiar: 3-4 strony

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa sprzedaży samochodu używanego

Umowa sprzedaży używanego samochodu ma na celu zawarcie wszystkich warunków dotyczących sprzedaży Kupującemu, czyli osobie zainteresowanej nabyciem pojazdu, przez Sprzedającego, czyli dotychczasowego właściciela, używanego pojazdu dowolnego typu: samochód, motocykl, ciężarówka itd.

Zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym mogą być osoby fizyczne, osoby prawne bądź przedsiębiorcy.


Jak korzystać z dokumentu?

Umowa sprzedaży używanego samochodu warto zawrzeć na piśmie, a więc pod wydrukowanym dokumentem, zawierającym uzgodnione postanowienia, obydwie strony powinny złożyć swoje odręczne podpisy i uzyskać po egzemplarzu oryginału umowy.

Dokument ten zawiera wszystkie wymagane warunki umowy tj.

 • charakterystykę pojazdu;
 • stan pojazdu;
 • cenę sprzedaży;
 • ewentualny zadatek;
 • warunki płatności;
 • okoliczności wydania pojazdu;
 • skutki opóźnienia w zapłacie ceny;
 • skutki odstąpienia od umowy.

Po podpisaniu umowy, strony ustalają termin wydania pojazdu, w trakcie którego:

 • Sprzedający powinien wydać Kupującemu kluczyki samochodowe i niezbędne dokumenty pojazdu t.j. dowód rejestracyjny pojazdu z aktualnym terminem badania technicznego, kartę pojazdu (jeżeli była wydana), tablice rejestracyjne,
 • Kupujący powinien zapłacić cenę, albo jednorazowo, w terminie ustalonym w umowie, albo w ratach. Możliwe jest także zastrzeżenie zadatku.
 • Kupujący ma 30 dni, od dnia podpisania umowy, na zarejestrowanie pojazdu pod swoim imieniem i nazwiskiem w urzędzie starosty, właściwym ze względu na swoje miejsce zamieszkania. Całkowity koszt rejestracji pojazdu wynosi 180,50 zł.
 • Kupujący powinien także wykupić ubezpieczenie OC.

W sytuacji, gdy obie Strony umowy mieszkają w tym samym powiecie, przepisy dopuszczają możliwość, by po przerejestrowaniu pojazdu, tablice rejestracyjne pozostały te same.


Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące umowy sprzedaży są uregulowane w art. 535 i następnych Kodeksu Cywilnego.

Obowiązek rejestracji pojazdu i warunki jego dokonania określają art. 73 i następne ustawy Prawo o ruchu drogowym.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór