Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Podanie o przyjęcie do innej klasy lub szkoły

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 16.01.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
4,2 - 39 głosów
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.01.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 4,2 - 39 głosów

Wypełnij wzór

Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń(nica) chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę. Jeśli uczeń(nica) nie jest jeszcze pełnoletni(a) (nie ukończył(a) 18 lat), w jego(jej) imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic. Jeśli uczeń(nica) jest pełnoletni(a), składa wniosek sam(a), we własnym imieniu. Podanie można złożyć zarówno w trakcie rekrutacji do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej, jak również na każdym innym etapie edukacji, w którymkolwiek roku nauczania.

Definicje pojęć:

Przeniesienie do klasy oznacza, że uczeń nie chce zmienić szkoły, a jedynie profil klasy.
Przeniesienie do innej szkoły oznacza chęć całkowitej zmiany placówki edukacyjnej.


Jak korzystać z dokumentu?

W dokumencie należy wskazać, czy uczeń(nica) chce zmienić szkołę, czy jedynie klasę, w tej samej szkole. Należy wskazać rok nauki, tj. czy jest to pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, czy ósma klasa.

Dokument należy wypełnić, wydrukować i podpisać odręcznie. Tak przygotowany dokument należy zanieść do sekretariatu szkoły lub wysłać na adres szkoły, najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Do wniosku dobrze jest załączyć kserokopię wyników egzaminacyjnych (dotyczy uczniów, którzy idą do liceum lub innej szkoły ponadpodstawowej) i świadectwo poprzedniej klasy.

Podstawa prawna:

Możliwość przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły jest regulowana w statucie każdej szkoły.

Ustawa Prawo oświatowe przyznaje dyrektorowi szkoły uprawnienia do decydowania o przeniesieniu do innej klasy lub szkoły.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór