Umowa adopcji psa Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa adopcji psa

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 01.12.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron5-8 stron
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 01.12.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 5-8 stron

Wypełnij wzór

Umowa adopcji psa to dwustronny dokument, który reguluje przejście własności psa z dotychczasowego właściciela na Adoptującego. Dotychczasowy właściciel to np. jednostka (tzw. osoba fizyczna), schronisko, stowarzyszenie, fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami. Umowa reguluje wzajemne zobowiązania, szczególny nacisk kładąc na obowiązki Adoptującego, związane z wychowaniem i opieką nad psem.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

  • dane osobowe stron umowy;
  • określenie przedmiotu umowy;
  • określenie czasu trwania umowy;
  • określenie miejsca wykonania umowy;
  • informację o cenie za adopcję psa;
  • opis uprawnień i obowiązków stron.

Ponadto zawiera klauzulę o możliwości pierwokupu psa, przez dotychczasowego właściciela, jeśli Adoptujący zdecydowałby się wyzbyć psa. Wzór zawiera także klauzulę o sile wyższej oraz konieczność podjęcia próby rozwiązywania sporów w trybie polubownym.

Dokument należy wypełnić, odpowiadając na wszystkie pytania. Obydwie strony umowy muszą zapoznać się z jej treścią, zrozumieć ją oraz nie mieć wątpliwości, że zgadzają się na zawarcie umowy w takim brzmieniu.


Podstawa prawna:

Kwestie dotyczące opieki nad zwierzętami reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580, ze zm.).


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór