Powrót do góry
Umowa adopcji psa Wypełnij wzór

Umowa adopcji psa

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 29.09.2020
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 5-8 stron
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 29.09.2020

Rozmiar: 5-8 stron

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Umowa adopcji psa

Umowa adopcji psa to dokument, który reguluje przejście psa na Adoptującego na własność z dotychczasowego właściciela, którym może być inna osoba fizyczna, schronisko, stowarzyszenie lub fundacja, która ma za zadanie opiekę nad zwierzętami.

Umowa reguluje wzajemne zobowiązania, szczególny nacisk kładąc na obowiązki Adoptującego, szczególnie związane z wychowaniem i opieką nad psem.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera dane osobowe stron umowy, określa przedmiot umowy, czas jej trwania, miejsce jej wykonania, cenę za adopcję psa, jak również uprawnienia i obowiązki stron.

Ponadto zawiera klauzulę o możliwości pierwokupu psa, przez dotychczasowego właściciela, jeśli Adoptujący zdecydowałby się wyzbyć psa. Umowa przewiduje także klauzulę o sile wyższej oraz konieczność podjęcia próby rozwiązywania sporów w trybie polubownym.

Dokument należy wypełnić, odpowiadając na wszystkie pytania. Obydwie strony umowy, muszą zapoznać się z jej treścią, zrozumieć i być zgodne, że chcą zawrzeć umowę w takim brzmieniu.

Umowę podpisuje każda strona, a następnie każda z nich otrzymuje jeden egzemplarz podpisanej umowy.


Podstawa prawna:

Kwestie dotyczące opieki nad zwierzętami reguluje ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 638, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór