Informacja o zmianie adresu Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Informacja o zmianie adresu

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 09.11.2023
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
5 - 2 głosy
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 09.11.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Ocena: 5 - 2 głosy

Wypełnij wzór

Informacja o zmianie adresu umożliwia poinformowanie o zmianie adresu. Dokument może być wysłany do wszelkich podmiotów: osób fizycznych, osób prawnych, klientów, urzędów państwowych itd. Dokument może być użyty zarówno do użytku prywatnego, aby poinformować instytucje państwowe, banki, urzędy, szkoły, inne usługi o zmianie adresu zamieszkania lub adresu zameldowania, jak też do celów służbowych, aby poinformować swoich kontrahentów o zmianie adresu spółki, siedziby, adresu do doręczeń itd.

Dokument powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu informującego o zmianie adresu,
 • informację, o jaki adres chodzi:
  • czy jest to adres zamieszkania,
  • czy jest to adres zameldowania,
  • czy jest to adres biura,
  • czy jest to adres siedziby,
  • czy jest to jakiś inny adres np. adres do korespondencji,
 • wskazywać nowy i poprzedni adres.

Jak korzystać z dokumentu?

Należy wypełnić formularz. Jeśli jest on w wersji papierowej, należy go podpisać. Następnie należy wysłać wypełniony dokument na adres pocztowy lub adres email odbiorcy.

Jeśli jednak zmiana adresu dotyczy zmiany adresu rejestracji spółki, należy użyć specjalnego formularza urzędowego, np.

 • do zmiany adresu spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, należy wykorzystać formularz urzędowy o nazwie: KRS-Z1;
 • do zmiany adresu spółki komandytowo-akcyjnej, należy użyć formularza urzędowego o nazwie: KRS-Z2;
 • do zmiany adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, należy użyć formularza urzędowego: KRS-Z3;
 • do zmiany adresu spółdzielni, należy użyć formularza urzędowego: KRS-Z5;
 • do zmiany adresu przedsiębiorstwa państwowego, instytutu badawczego, instytucji gospodarki budżetowej, jednostki badawczo-rozwojowej, należy użyć formularza urzędowego: KRS-Z6;
 • do zmiany adresu przedsiębiorstwa zagranicznego, należy użyć formularza urzędowego: KRS-Z7 itd.

Formularz urzędowy należy wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w mieście rejestracji podmiotu. Ponadto, ze względu na tzw. zasadę "jednego okienka" czyli możliwość poinformowania, jednym wnioskiem, wszystkie inne urzędy państwowe tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy (US) i Główny Urząd Statystyczny (GUS), należy dołączyć do formularza dokumenty dla pozostałych urzędów.

Podstawa prawna:

Nie ma żadnej podstawy prawnej, która regulowałaby formę i treść dokumentu, dotyczącego zmiany adresu.

Jedyna sytuacja, w której ustawodawca unormował formę i treść dokumentu, informującego o zmianie adresu to formularz urzędowy w razie zmiany adresu rejestracji spółki. Wówczas należy posłużyć się państwowym formularzem np. formularz KRS Z3 dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który należy wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w mieście rejestracji podmiotu. Ponadto, ze względu na tzw. zasadę "jednego okienka" czyli możliwości poinformowania jednym wnioskiem wszystkie inne urzędy państwowe tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy (US) i Główny Urząd Statystyczny (GUS), należy dołączyć do formularza dokumenty dla pozostałych urzędów.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór