Powrót do góry
Informacja o zmianie nazwiska Wypełnij wzór

Informacja o zmianie nazwiska

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 04.11.2019
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersja: 04.11.2019

Rozmiar: 1 strona

Dostępne formaty: Word i PDF

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Informacja o zmianie nazwiska

Informacja o zmianie nazwiska jest dokumentem, który umożliwia poinformowanie inną osobę lub instytucję o zmianie. Dokument może być użyty zarówno do użytku prywatnego, aby poinformować urzędy państwowe, banki, urzędy, szkoły, inne usługi, o zmianie nazwiska, jak też do celów służbowych, aby poinformować swoich kontrahentów o tej zmianie.

Wszelkie listy adresowane na poprzednie nazwisko mogą mieć problem z prawidłowym ich doręczeniem.

Małżeństwo

Najczęściej zmiana nazwiska następuje w wyniku zawarcia małżeństwa, gdy jeden małżonek przyjmuje nazwisko drugiego małżonka. Według prawa polskiego, nazwisko panieńskie przestaje być używane przez tę osobę i następuje trwała zmiana nazwiska w aktach stanu cywilnego. W wyniku tej zmiany, należy zmienić wszystkie dokumenty wydane na poprzednie nazwisko. Dobrze jest także poinformować o dokonanej zmianie osoby i podmioty, które mogą o niej nie wiedzieć.

Przedsiębiorca

Jeśli nazwisko zmienia przedsiębiorca, zwykle zmiana ta nastąpi w rejestrze CEIDG automatycznie, bez konieczności wnoszenia dodatkowych wniosków informacyjnych. Formularz dotyczący zmiany danych przedsiębiorcy należy wysłać tylko wówczas, gdy zmiana ta nie nastąpiła automatycznie.


Spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe lub zagraniczne

Jeśli zmiana nazwiska wymaga zmiany danych rejestracyjnych spółki, to należy użyć specjalnego formularza urzędowego zatytułowanego "Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców" (np. dla spółki komandytowej będzie to dokument KRS-Z1, a dla sp. z o.o. dokument KRS-Z3) oraz załącznik do Wniosku, czyli KRS-ZK, jednakowy dla każdego podmiotu.

Formularz urzędowy należy wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego w mieście rejestracji podmiotu. Ponadto, ze względu na tzw. zasadę "jednego okienka" czyli możliwość poinformowania jednym wnioskiem wszystkie inne urzędy państwowe tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy (US) i Główny Urząd Statystyczny (GUS), należy dołączyć do formularza dokumenty dla pozostałych urzędów.

Jak stosować dokument?

Dokument zawiera informacje o dacie dokonania zmiany i wskazuje, jak brzmi lub będzie brzmiało nowe nazwisko.

Należy wypełnić formularz. Jeśli jest on w wersji papierowej, należy go podpisać. Następnie należy wysłać wypełniony dokument na adres pocztowy lub adres email odbiorcy.

Zgłoszenie zmiany nazwiska w urzędach państwowych wymaga poslużenia się specjalnymi formularzami urzędowymi do tego przewidzianych np. formularz zawierający wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Formularze te są dostępne w każdym urzędzie miasta lub na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta.

Podstawa prawna:

Nie ma żadnej podstawy prawnej, która regulowałaby formę i treść dokumentu dotyczącego zmiany nazwiska.


Jak edytować wzór

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór