Informacja o zmianie nazwiska Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Informacja o zmianie nazwiska

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 6 dni temu
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 6 dni temu

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Informacja o zmianie nazwiska jest oświadczeniem, które umożliwia poinformowanie innej osoby lub instytucji o zmianie nazwiska. Dokument może być użyty zarówno do użytku prywatnego - aby poinformować urzędy państwowe, banki, szkoły, inne usługi lub instytucje, o zmianie nazwiska, jak też do celów służbowych - aby poinformować swoich kontrahentów lub pracodawcę o tej zmianie.

Małżeństwo

Najczęściej zmiana nazwiska następuje w wyniku zawarcia małżeństwa, gdy jeden małżonek przyjmuje nazwisko drugiego małżonka. Według prawa polskiego, jeśli małżonek zdecyduje się przyjąć nazwisko drugiego małżonka, nazwisko panieńskie przestaje być używane przez tę osobę i następuje trwała zmiana nazwiska w aktach stanu cywilnego, na nazwisko przyjęte po małżeństwie. W wyniku tej zmiany, należy zmienić wszystkie dokumenty wydane na poprzednie nazwisko. Dobrze jest także poinformować o dokonanej zmianie osoby i podmioty, które mogą o niej nie wiedzieć, a więc wymienione wyżej urzędy państwowe, banki, miejsca pracy, szkoły, inne usługi lub instytucje.

Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera informację o dacie dokonania zmiany nazwiska i wskazuje, jak brzmi lub będzie brzmiało nowe nazwisko.

Jeśli oświadczenie będzie sporządzone w wersji papierowej, należy go podpisać odręcznie. Następnie należy wysłać wypełniony dokument na adres pocztowy lub adres e-mail odbiorcy.

Formularze państwowe

Zgłoszenie zmiany nazwiska w urzędach państwowych wymaga posłużenia się specjalnymi formularzami urzędowymi np. formularz zawierający wniosek o wyrobienie nowego dowodu osobistego, paszportu czy prawa jazdy. Formularze te są dostępne w każdym urzędzie miasta/gminy lub na stronie internetowej konkretnego urzędu miasta/gminy.

Przedsiębiorca

Jeśli nazwisko zmienia przedsiębiorca, zwykle zmiana ta nastąpi w rejestrze CEIDG automatycznie, bez konieczności wnoszenia dodatkowych wniosków informacyjnych. Formularz dotyczący zmiany danych przedsiębiorcy należy wysłać tylko wówczas, gdy zmiana ta nie nastąpiła automatycznie.

Spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe lub zagraniczne

Jeśli zmiana nazwiska wymaga zmiany danych rejestracyjnych spółki, to należy użyć specjalnego formularza urzędowego zatytułowanego "Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców" (np. dla spółki komandytowej będzie to dokument KRS-Z1, a dla sp. z o.o. dokument KRS-Z3) oraz załącznik do wniosku, czyli KRS-ZK, jednakowy dla każdego podmiotu.

Formularz urzędowy należy wysłać do Krajowego Rejestru Sądowego w mieście rejestracji podmiotu. Ponadto, ze względu na tzw. zasadę "jednego okienka" czyli możliwość poinformowania jednym wnioskiem wszystkie inne urzędy państwowe tj. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Urząd Skarbowy (US) i Główny Urząd Statystyczny (GUS), należy dołączyć do formularza dokumenty dla pozostałych urzędów.

Podstawa prawna:

Nie ma żadnej podstawy prawnej, która regulowałaby wymogi dotyczące formy i treści dokumentu dotyczącego zmiany nazwiska.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór