Oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia przelewem Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia przelewem

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 21.03.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2 strony
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 21.03.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2 strony

Wypełnij wzór

Oświadczenie o wypłatę wynagrodzenia za pracę przelewem na konto bankowe pracownika to dokument, który pracownik przekazuje pracodawcy, aby otrzymywać wynagrodzenie przelewem, na konto bankowe. Oświadczenie powinno być złożone na początku zatrudnienia. Może również nastąpić w trakcie zatrudnienia, jako zmiana formy płatności wynagrodzenia, które wcześniej następowało gotówką.

Niniejsze oświadczenie realizuje obowiązek pracodawcy, który powinien odebrać od pracownika numer rachunku płatniczego, jeżeli pracownik nie złożył wniosku o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Przepisy prawa stanowią, że pracownik jest obowiązany udostępnić pracodawcy dane osobowe, dotyczące numeru rachunku płatniczego, co następuje w formie oświadczenia. Pozostałe dane osobowe pracownik może przekazać pracodawcy za pomocą kwestionariusza danych osobowych.

Oświadczenie dotyczy jedynie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę zdalną - dokument nie jest więc odpowiedni dla żadnej innej formy zobowiązania cywilnoprawnego (umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy outsourcingowej itd.).

Czy wiesz, że...

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Nowelizacja wprowadziła domyślną formę wypłaty wynagrodzenia, jaką jest przelew na rachunek płatniczy pracownika.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 86 § 3 Kodeksu Pracy, wypłata wynagrodzenia za pracę jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

  • dane pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • treść oświadczenia o rachunku bankowym pracownika;
  • podpis pracownika;

Dokument należy przekazać pracodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że oświadczenie może być sporządzone na piśmie z podpisem odręcznym i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

W celu zachowania postaci pisemnej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Możliwość złożenia przez pracownika oświadczenia o wypłacanie wynagrodzenia za pracę przelewem wynika z art. 86 § 3 w zw. z art. 22[1] § 3 pkt 5 oraz art. 22[1] § 5 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór