Podanie o przedłużenie umowy o pracę Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Podanie o przedłużenie umowy o pracę

Ostatnia wersja Ostatnia wersja 21.04.2024
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron1 strona
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 21.04.2024

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Podanie o przedłużenie umowy o pracę to pismo skierowane do pracodawcy przez pracownika, zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony, na umowę o pracę na okres próbny, umowę o pracę zdalną, który chciałby zawarcia z pracodawcą kolejnej terminowej umowy albo zawarcia umowy na czas nieokreślony. Podanie o przedłużenie umowy o pracę kieruje się do pracodawcy, gdy umowa dobiega końca, a pracownik nie otrzymał informacji o jej przedłużeniu.

Przedłużenie umowy terminowej:

Kodeks Pracy ogranicza możliwość zawierania umów terminowych:

  • umowa o pracę na okres próbny nie może być zawarta na okres dłuższy, niż 3 miesiące (chyba że pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy lub po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę);
  • umowa o pracę na czas określony nie może być zawarta więcej niż 3 razy, a ich łączny okres nie może przekraczać 33 miesięcy (chyba że pracownik jest zatrudniony na zastępstwo; przy pracach dorywczych lub sezonowych; zatrudniony na czas trwania kadencji lub w przypadku występowania obiektywnych przyczyn, przemawiających za zatrudnieniem na czas określony. Do okresu 33 miesięcy nie jest wliczany okres próbny).

Czy wiesz, że...

Jeżeli okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony jest dłuższy niż okres 33 miesięcy lub jeżeli liczba zawartych umów jest większa niż 3, uważa się, że pracownik, odpowiednio od dnia następującego po upływie okresu 33 miesięcy lub od dnia zawarcia 4 umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


Jak korzystać z dokumentu?

Podanie o przedłużenie umowy o pracę najlepiej jest złożyć 3 tygodnie przed zakończeniem obecnej umowy o pracę (gdy pracownik był zatrudniony na krócej niż 6 miesięcy) albo 5-6 tygodni przed zakończeniem obecnej umowy o pracę (gdy pracownik był zatrudniony dłużej niż 6 miesięcy).

Brak wymogu szczególnej formy sporządzenia podania o przedłużenie umowy o pracę oznacza, że można je złożyć w dowolnej formie np. dokumentowej (m.in. wysłać emailem z podpisem elektronicznym, wysłać emailem bez podpisu elektronicznego, wysłać za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego itd.), pisemnej (dokument należy wydrukować, złożyć odręczny podpis oraz przekazać pracodawcy osobiście lub wysłać do pracodawcy pocztą tradycyjną) itd.

Podanie powinno zawierać:

  • wskazanie miejsca i daty sporządzenia pisma;
  • wskazanie imienia i nazwiska pracownika wraz z zajmowanym stanowiskiem;
  • wskazanie danych adresowych firmy;
  • tytuł („Wniosek o przedłużenie umowy o pracę");
  • informację do kiedy obecna umowa o pracę wiąże strony;
  • wskazanie rodzaju kolejnej umowy o pracę, którą pracownik chciałby zawrzeć z pracodawą;
  • (ewentualnie) wypisać zalety dla pracodawcy przedłużenia umowy z pracownikiem;
  • podpis.


Podstawa prawna:

Możliwość zawarcia kolejnej umowy o pracę wynika z art. 25 i nast. Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór