Powrót do góry
Wniosek o wypłacanie wynagrodzenia gotówką Wypełnij wzór

Wniosek o wypłacanie wynagrodzenia gotówką

Ostatnia wersja
Ostatnia wersja 16.06.2023
Formaty
Formaty Word i PDF
Ilość stron
Ilość stron 1 strona
Wypełnij wzór

Informacje na temat wzoru

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: 16.06.2023

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 1 strona

Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Wniosek o wypłacanie wynagrodzenia gotówką

Wniosek o wypłacanie wynagrodzenia za pracę gotówką to dokument, który pracownik przekazuje pracodawcy, jeśli chciałby otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych, gotówką, a nie przelewem na konto bankowe. Wniosek może być złożony w każdym momencie zatrudnienia, nawet wielokrotnie, zarówno na początku zatrudnienia, jak i w trakcie. Brak złożenia wniosku spowoduje, że wynagrodzenie będzie wypłacane przelewem na konto bankowe pracownika. Pozostałe dane osobowe pracownika można przekazać pracodawcy za pomocą kwestionariusza danych osobowych.

Wniosek dotyczy jedynie zatrudnienia w ramach umowy o pracę, umowy o pracę na okres próbny lub umowy o pracę zdalną - dokument nie dotyczy więc żadnej innej formy cywilnoprawnej (umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy o świadczenie usług, umowy outsourcingowej itd.).

Pracodawca nie może odmówić pracownikowi wypłacania wynagrodzenia gotówką. Pracodawca nie może nakazać pracownikowi założenia konta bankowego, nawet jeżeli pracownik jest jedyną osobą w firmie, której będzie wypłacane wynagrodzenie do rąk własnych, w związku z czym stanowi to utrudnienie dla pracodawcy.

Czy wiesz, że...

1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Pracy w zakresie sposobu wypłaty wynagrodzenia pracownikom. Nowelizacja wprowadziła domyślną formę wypłaty wynagrodzenia, jaką jest przelew na rachunek płatniczy pracownika.

Jeśli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w gotówce, wówczas musi wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zgodnie z art. 22[1] § 3 pkt 5 Kodeksu Pracy, jeśli pracownik nie złoży wniosku o wypłatę do rąk własnych, wówczas pracodawca żąda od pracownika numeru rachunku bankowego.


Jak korzystać z dokumentu?

Dokument zawiera:

  • dane pracownika;
  • dane pracodawcy;
  • treść prośby o wypłatę wynagrodzenia gotówką;
  • podpis pracownika;
  • akceptację wniosku przez pracodawcę.

Dokument należy przekazać pracodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Zachowanie formy papierowej lub elektronicznej, oznacza w praktyce, że wniosek może być sporządzony na piśmie z podpisem odręcznym i przekazany osobiście lub wysłany pocztą tradycyjną, za pomocą e-maila z podpisem elektronicznym, bez podpisu elektronicznego, za pomocą sms, za pomocą wewnętrznego komunikatora pracowniczego, innej aplikacji, jaką posługują się pracownicy z pracodawcą itd.

W celu zachowania postaci pisemnej, należy wydrukować dokument i złożyć odręczny podpis pod wnioskiem. W celu zachowania postaci elektronicznej, wystarczy wysłać wypełniony dokument w formie elektronicznej osobie, odpowiedzialnej za sprawy pracownicze u pracodawcy.

Podstawa prawna:

Możliwość wnioskowania o wypłacanie wynagrodzenia za pracę w gotówce - do rąk własnych pracownika wynika z art. 86 § 3 Kodeksu Pracy.


Jak edytować wzór?

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór