Oświadczenie najemcy najmu okazjonalnego wskazujące inny lokal w razie egzekucji Wypełnij wzór

Jak to działa?

1. Wybierz ten wzór

Zacznij, klikając opcję „Wypełnij wzór”

1 / Wybierz ten wzór

2. Wypełnij dokument

Odpowiedz na kilka pytań, a standardowy dokument utworzy się w tym czasie w sposób automatyczny.

2 / Wypełnij dokument

3. Zapisz - Drukuj

Dokument jest gotowy! Otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Masz możliwość jego edycji.

3 / Zapisz - Drukuj

Oświadczenie najemcy najmu okazjonalnego wskazujące inny lokal w razie egzekucji

Ostatnia wersja Ostatnia wersja Poprzedni tydzień
Formaty FormatyWord i PDF
Ilość stron Ilość stron2-3 strony
4 - 1 głos
Wypełnij wzór

Ostatnia wersjaOstatnia wersja: Poprzedni tydzień

FormatyDostępne formaty: Word i PDF

Ilość stronRozmiar: 2-3 strony

Ocena: 4 - 1 głos

Wypełnij wzór

Oświadczenie najemcy wskazujące inny lokal w razie egzekucji to 1 z 3 obowiązkowych załączników do umowy najmu okazjonalnego, w którym najemca wskazuje adres lokalu, do którego się wyprowadzi, jeśli nastąpiłaby egzekucja obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Egzekucja następuje wówczas, gdy najemca, mimo zakończenia lub wygaśnięcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, nie opróżnia lokalu i nie wydaje go dobrowolnie wynajmującemu, mimo wezwania.

Dokument dotyczy tylko lokali wynajętych na podstawie umowy najmu okazjonalnego.

Oświadczenie to może być zawarte w treści oświadczenia najemcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji albo może stanowić osobne oświadczenie.

Niniejszy dokument można również zastosować w razie zmiany przez najemcę, w trakcie najmu, wskazanego wcześniej lokalu na inny lokal. W takiej sytuacji najemca dysponuje terminem 21 dni na sporządzenie nowego oświadczenia oraz przekazanie go wynajmującemu, wraz z oświadczeniem właściciela nowo wskazanego lokalu, w którym wyraża on zgodę na zamieszkanie najemcy w jego lokalu. W razie przekroczenia terminu do złożenia nowego oświadczenia, umowa najmu okazjonanego może zostać wypowiedziana przez wynajmującego.


Niniejszy dokument może być wypełniony przez kilku najemców jednocześnie, pod warunkiem, że wynajmującym jest jedna i ta sama osoba, a najemcy wynajmują ten sam lokal. W razie różnych osób wynajmujących lub różnych lokali, każdy najemca powinien sporządzić osobne oświadczenie.


Umowa najmu okazjonalnego:

Umowa najmu okazjonalnego chroni właścicieli wynajmowanych mieszkań przed nieuczciwymi najemcami. Najem okazjonalny to zabezpieczenie, które znacznie przyspiesza proces eksmisyjny, pozwalając zaoszczędzić czas, pieniądze, nerwy i odzyskać mieszkanie. Najem okazjonalny to najem lokalu w celach mieszkaniowych, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Jest on możliwy wobec osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali. Oznacza to, że obie strony umowy najmu okazjonalnego są osobami fizycznymi (jednostką).

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego generuje obowiązek jej zgłoszenia do naczelnika urzędu skarbowego. Dzięki załączonym do umowy oświadczeniom najemcy i właściciela innego lokalu (w razie eksmisji), możliwa będzie w przyszłości szybka egzekucja najemcy, ociągającego się ze zwrotem lokalu wynajmującemu po zakończeniu umowy najmu okazjonalnego. Najem okazjonalny należy odróżnić od standardowego najmu lokalu mieszkalnego lub użytkowego, który regulują przepisy kodeksu cywilnego. Należy go również odróżnić od najmu instytucjonalnego, który dokonuje się w ramach prowadzenia przez wynajmującego działalności gospodarczej.

Inne załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

Poza niniejszym oświadczeniem najemcy, wskazującym inny lokal, do którego najemca się wprowadzi w razie egzekucji (1), do umowy najmu okazjonalnego lokalu załącza się 2 inne obowiązkowe załączniki:

Brak powyższych 3 oświadczeń sprawi, że umowa najmu okazjonalnego będzie niewiążąca.


Jak korzystać z dokumentu?

Ustawa nie przewiduje konieczności sporządzenia niniejszego oświadczenia w specjalnej formie. Wobec tego, dokument może być sporządzony nawet w formie dokumentowej. Dokument musi więc pozwalać na to, żeby w swobodny sposób odczytać treść oświadczenia woli. Ponadto, jako nośnik informacji powinien wskazywać, kto składa takie oświadczenie. Forma dokumentowa dopuszcza sporządzenie oświadczenia w postaci: wiadomości e-mail, wiadomości sms, pliku tekstowego, pliku PDF, arkusza kalkulacyjnego, obrazu, dźwięku, zapisu audiowizualnego itd.

Niniejsze oświadczenie to obowiązkowy załącznik do umowy najmu okazjonalnego. Wynajmujący będzie mógł posłużyć się niniejszym dokumentem w razie braku dobrowolnego opróżnienia lokalu przez najemcę po zakończeniu umowy.

Dokument zawiera co najmniej:

  • informację czy jest to pierwsze oświadczenie czy zmiana złożonego już wcześniej oświadczenia;
  • dane osobowe najemcy;
  • wskazanie umowy najmu okazjonalnego i danych osobowych wynajmującego;
  • wskazanie lokalu, do którego najemca przeprowadzi się, w razie ewentualnej egzekucji.


Opróżnienie lokalu w ramach postępowania egzekucyjnego:

Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy najmu okazjonalnego lokalu, jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy wezwanie opróżnienia lokalu, sporządzone na piśmie, opatrzonym urzędowo poświadczonym podpisem właściciela. Wezwanie opróżnienia lokalu wyznacza dodatkowy termin na opróżnienie lokalu, co najmniej 7 dni, od dnia otrzymania wezwania przez najemcę. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, właściciel lokalu składa do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, zawierającemu oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Po uzyskaniu klauzuli sądowej, wynajmujący składa wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu przez najemcę, załączając do wniosku akt własności lokalu, wezwanie do opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego nadania najemcy, umowę najmu okazjonalnego wraz z oświadczeniami załączonymi do tej umowy oraz potwierdzenie zgłoszenia najmu okazjonalnego naczelnikowi urzędu skarbowego. Wszczęte postępowanie egzekucyjne doprowadzi do opróżnienia wynajmowanego lokalu i umieszczenia najemcy, wraz z jego dobytkiem, w mieszkaniu właściciela innego lokalu, który zadeklarował gotowość przyjęcia najemcy do swojego lokalu.


Podstawa prawna:

Oświadczenie najemcy wskazujące inny lokal w razie egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajmowanego w ramach najmu okazjonalnego wynika z art. 19a ust. 2 pkt 2 ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2023 w. poz. 725, ze zm.).


Jak edytować wzór:

Wypełnij formularz. Dokument jest redagowany na Twoich oczach w miarę podawania odpowiedzi.

Po zakończeniu, otrzymujesz go w formacie Word i PDF. Możesz go edytować i wykorzystać ponownie.

Wypełnij wzór