Överst på sidan
Anställningsavtal Fyll i mallen

Anställningsavtal

Senast ändrat
Senast ändrat 2023-06-24
Format
Format Word och PDF
Storlek
Storlek 2 till 3 sidor
Betyg 4,3 - 54 röster
Fyll i mallen

Information om mallen

Senast ändratSenast ändrat: 2023-06-24

FormatTillgängliga format: Word och PDF

StorlekStorlek: 2 till 3 sidor

Betyg: 4,3 - 54 röster

Fyll i mallen

Hur fungerar det?

1. Välj den här mallen

Börja genom att klicka på "Fyll i mallen"

1 / Välj den här mallen

2. Fyll i dokumentet

Besvara några få frågor, så skapas dokumentet automatiskt.

2 / Fyll i dokumentet

3. Spara - Skriv ut

Dokumentet är klart. Du kommer att få det i Word- och PDF-format. Du kan ändra det.

3 / Spara - Skriv ut

Anställningsavtal

Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan en arbetsgivare och en arbetstagare. Ett anställningsförhållande uppkommer så snart ett avtal om arbete träffats. Avtalet reglerar anställningsförhållandet och frågor som bl.a. typ av anställning, arbetsuppgifter och lön.


Hur fungerar det?

Ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. Ett muntligt avtal måste dock kompletteras med skriftliga anställningsvillkor, varför ett skriftligt anställningsavtal är att föredra.

Parternas avtalsrätt begränsas av lagstiftning och kollektivavtal. Ett kollektivavtal är en frivillig överenskommelse mellan en arbetsplats och ett fackförbund, d.v.s. arbetstagarorganisation. Ett kollektivavtal anses vara en del av det personliga anställningsavtalet. Är arbetsgivaren anknuten till ett kollektivavtal måste därför arbetstagaren informeras om detta. De flesta arbetsvillkoren finns i ett kollektivavtal vilket innebär att arbetstagaren inte måste förhandla om mycket annat än lön vid ingående av anställning.

I anställningsavtalet uppgifter till båda parterna framgå, t.ex. namn, personnummer/organisationsnummer och adress. Vidare ska tillträdesdagen för anställningen framgå samt vart arbetet ska utföras. Det är viktigt att fastställa anställningsform då olika regler är gällande beroende på om arbetstagaren är anställd som t.ex. tillsvidareanställd, visstidsanställd eller vikarie. Arbetstiteln samt arbetstagarens arbetsuppgifter ska inkluderas. Detta är viktigt för att arbetstagaren ska veta vad som förväntas av hen samt vilket ansvar och skyldighet som anställningen innebär. Det bör vidare framgå normal arbetstid, lön och andra förmåner, hur och när lönen ska betalas ut, semestervillkor, eventuell anslutning till kollektivavtal och försäkringar som arbetsgivaren ska teckna för arbetstagaren.

Rör det sig om en tillsvidareanställning ska även uppsägningstid framgå, alternativt kan det i stället hänvisas till kollektivavtal eller lagstiftning. Rör det sig om en anställning på bestämd tid ska anställningens slutdag framgå, eller andra villkor för att anställningen ska upphöra. Rör det sig om en provanställning ska prövotiden framgå.

Avtalet ska signeras av båda parterna och var part ska sedan behålla var sitt exemplar.


Tillämplig lag

Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS)

Arbetstidslag (1982:673)

Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet

Semesterlag (1977:480)

Lag (1991:1047) om sjuklön

Lag (1999:678) om utstationering av arbetstagare


Ändra mallen?

Du fyller i ett formulär. Dokumentet utarbetas direkt efter hand som du besvarar frågorna.

Till sist får du det i Word- och PDF-format. Du kan ändra och återanvända det.

Fyll i mallen